Informatie op buurtniveau: de woonomgeving van allochtonen

De nieuwe publicatie Kerncijfers wijken en buurten 2001 op StatLine is onlangs uitgebreid met demografische kengetallen per buurt. Het aandeel allochtonen in de totale bevolking is een van de nieuwe gegevens op buurtniveau.

In de toptien van buurten met de meeste allochtonen is meer dan 74 procent van de bevolking allochtoon. In de buurt Schilderswijk-Oost in Den Haag is zelfs 89 procent van de bewoners allochtoon. Voor geheel Nederland geldt dat nog geen 10 procent allochtoon is.

Percentage allochtonen 's-Gravenhage (0518), 1 januari 2001

Percentage allochtonen Den Haag, 2001

Dichtbevolkt

De toptien buurten liggen allen in de vier grote steden, met name in Den Haag (zes buurten). Deze zes Haagse buurten tellen samen meer dan 50 duizend inwoners. De allochtone buurten hebben niet alleen veel inwoners (variërend van 4,4 duizend tot meer dan 20 duizend) maar zijn eveneens dichtbevolkt (ruim 13 duizend inwoners per km² tegen nog geen 4 duizend voor de vier grote steden). Schilderswijk-Oost is het dichtst bevolkt ((23,5 duizend inwoners per km²) en behoort hiermee tot een van de dichtstbevolkte buurten van Nederland.

Jonge mannelijke bevolking

Het aandeel mannen ((51 procent) in de allochtone buurten is groter dan het deel vrouwen. Landelijk komen juist meer vrouwen ((51 procent) dan mannen voor. Verder valt op dat in deze toptien buurten de bevolking jonger dan 25 jaar veel sterker vertegenwoordigd is. Zo is in Schildersbuurt-Oost bijna de helft van de mensen onder de 25 jaar (landelijk amper 30 procent). Het aandeel ouderen (ouder dan 65 jaar) ligt in de allochtone wijken laag (onder de 10 procent ), terwijl het landelijk gemiddelde op 13,6 procent ligt. In de Schilderswijk-Oost is slechts 4 procent bejaard.

Veel alleenstaanden

De huishoudenssamenstelling van allochtone buurten kenmerkt zich door veel eenpersoonshuishoudens. Het aandeel eenpersoonshuishoudens ligt in de allochtone buurten ruim boven het landelijk gemiddelde. Alle toptien buurten tellen meer alleenstaanden dan het landelijk gemiddelde van 33 procent. In sommige allochtone buurten is meer dan de helft van de bevolking alleenstaand. Huishoudens van paren zonder kinderen komen beduidend minder voor in allochtone wijken. De meerpersoonshuishoudens in deze wijken bestaan dan ook hoofdzakelijk uit huishoudens met kinderen.

Samenvatting

De demografische kerncijfers 2001 op buurtniveau laat zien dat buurten, waar veel allochtonen wonen opvallen door een hoge bevolkingsdichtheid, een jonge bevolking, veel alleenstaanden en een duidelijk mannenoverschot.