Zoekresultaten

242 resultaten voor geluksgevoel
242 resultaten voor geluksgevoel

Pagina 2 van 10

Nederland in top 5 van Europa qua tevredenheid over het leven

Nederlanders zijn internationaal gezien behoorlijk gelukkig, zo blijkt uit recente cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Ze drukken hun tevredenheid over het leven uit met een 7,8....

Artikelen

Jongens gelukkiger dan meisjes op Bonaire en Saba

Op Bonaire en Saba zijn jongens van 11 tot 18 jaar gemiddeld positiever over hun geluk dan meisjes. Op Bonaire zeggen jongeren vooral vaak te gamen in hun vrije tijd, op Saba geldt dat ook voor...

Artikelen

Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt

In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit percentage is sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met de monitoring van de...

Artikelen

Trends in geluk en tevredenheid

Ontwikkelingen van 1997 tot en met 2018 in geluk en tevredenheid met het leven bij (groepen van) de volwassen bevolking in Nederland.

Publicaties

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden, tegen 85 procent van de...

Artikelen

Meer vrouwen dan mannen met psychische klachten

In 2021 had 18 procent van de vrouwen van twaalf jaar of ouder psychische klachten. Bij mannen was dit 12 procent. Vooral onder tienermeisjes en jonge vrouwen kwamen deze klachten voor. Ook het...

Artikelen

Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd

In deze publicatie staat centraal hoe gelukkig en tevreden jongeren zijn en de mate waarin zij stress ervaren. Daarbij is ook aandacht voor de coronacrisis. Verder is gekeken naar: prestatiedruk,...

Publicaties

CBS zet in op diversiteit en inclusie personeel

Bij het CBS werkt een grote diversiteit aan personeel: mensen van verschillende leeftijden, nationaliteiten, culturele achtergronden, seksuele voorkeuren, opleidingen en loopbanen.

Artikelen

Meer jongeren geslaagd en minder aan de alcohol in 2020

Hoe ging het met jeugd tijdens corona? Meer scholieren gingen over, bijna alle eindexamenkandidaten slaagden. Het aantal jongeren met jeugdzorg verminderde, het aantal meldingen van...

Artikelen

De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Emotionele gebeurtenissen, ook wel aangeduid als life events, beïnvloeden geluk en tevredenheid in iemands leven. Dit is vaak al zichtbaar in de aanloop naar de emotionele gebeurtenis. Veel personen...

Artikelen

54 procent van de 55-plussers geniet van ouder worden

65-plussers genieten vaker van ouder worden dan 55- tot 65-jarigen: respectievelijk 58 procent tegen 50 procent.

Artikelen

Achtergronden van CBS-onderzoek naar energieprijzen

De energieprijzen stijgen en de prijsstijging die in Nederland gemeten wordt is één van de hoogste in Europa.

Artikelen

Met partner vaker gelukkig

Ongeveer 9 op de 10 volwassenen in ons land voelen zich gelukkig. Dat geldt vooral voor mensen die samenwonen met een partner.

Artikelen

Mike Ackermans (CBS) benoemd tot directeur-bestuurder van Omroep Zeeland

Mike Ackermans (62 jaar), lid van de hoofddirectie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, is per 1 augustus 2022 benoemd tot directeur-bestuurder van de Stichting Omroep Zeeland. Hij volgt daar...

Artikelen

De samenhang tussen geluk en het krijgen van kinderen

In de periode rond het krijgen van een kind zijn mensen tijdelijk gelukkiger. Het gelukkigst zijn mensen tijdens de zwangerschap. Na de geboorte daalt het geluksgevoel langzaam tot het na 1 tot 2...

Artikelen

Welzijn bevolking hoog op de agenda

Economische groei en materiële welvaart nemen vaak een centrale rol in wanneer het gaat over de stand van zaken in een land. Maar economische vooruitgang gaat niet altijd samen met maatschappelijke...

Artikelen

Geluk en persoonlijkheid

De samenhang tussen geluk en de vijf belangrijkste persoonlijkheidskenmerken

Publicaties

Meer en beter contact met anderen van belang voor geluk

Van de volwassenen zegt 84 procent in 2012 dat ze gelukkig of erg gelukkig zijn. Veel factoren hangen hiermee samen, waaronder sociale contacten. Bij sociale contacten zijn zowel de frequentie als de...

Artikelen

Geluk in extremen

Profiel van mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als zeer gelukkig of juist ongelukkig beschouwen.

Artikelen

Geluk en sociaal kapitaal: Nederland in West-Europees perspectief

Ongeveer negen op de tien Nederlanders zijn gelukkig. Dat geluksgevoel hangt onder andere samen met het hebben van veel vrienden en kennissen, de inzet als vrijwilliger en met vertrouwen in de...

Artikelen

Regionale verschillen in geluksbeleving en tevredenheid met het leven in 2013-2019

Het percentage Nederlanders van 18 jaar of ouder dat zei gelukkig te zijn en tevreden met het leven te zijn is tussen 2013 en 2019 stabiel gebleven. Er zijn wel regionale verschillen in geluk en...

Publicaties

De Persoonlijke Welzijnsindex. De ontwikkeling van een index voor subjectief welzijn

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de Persoonlijke Welzijnsindex door het CBS. Er wordt ingegaan op de doelen van een welzijnsindex en op de criteria waaraan een dergelijke index moet...

Overig

Subjectief welzijn: tevredenheid, zinvolheid en affecten

Subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken.

Publicaties

Welzijn van jongeren: geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar

De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig en tevreden met het leven dat zij leiden.

Artikelen