Jongens gelukkiger dan meisjes op Bonaire en Saba

Caribisch Nederland sportende jongeren
© Staysly Goilo Photography
Zowel op Bonaire als op Saba zijn jongens van 11 tot 18 jaar gemiddeld positiever over hun geluk dan meisjes. Op Bonaire zeggen jongeren vooral vaak te gamen in hun vrije tijd, op Saba geldt dat ook voor buiten met vrienden afspreken. Op beide eilanden geeft ruim een kwart van de jongeren aan zich vaak te vervelen, vooral meisjes op Saba vervelen zich vaak. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Scholierenonderzoek Caribisch Nederland, dat eind 2020 in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor is uitgevoerd.

Aan scholieren (tot 18 jaar) in het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is gevraagd een rapportcijfer tussen 1 en 10 te geven voor de mate waarin ze gelukkig zijn, en voor hun tevredenheid met het leven. In 2020 gaven jongeren op Bonaire zowel voor hun geluk als voor hun tevredenheid met het leven gemiddeld een 7,7. Op Saba beoordeelden ze hun geluk met een 7,1, hun tevredenheid met een 6,7.

Jongens gelukkiger dan meisjes

Zowel op Bonaire als Saba voelen jongens zich gelukkiger dan meisjes. Op Bonaire zijn jongens ook meer tevreden met het leven dan meisjes, op Saba is dit nagenoeg gelijk. Daarnaast beoordelen jongeren tot 15 jaar op Bonaire zowel hun geluk als tevredenheid gemiddeld hoger dan jongeren van 15 tot 18 jaar. Op Saba is dit voor beide leeftijdsgroepen vrijwel even hoog.

Welzijn van vo- en mbo-scholieren, 2020
EilandGroepGeluk (gemiddelde score)Tevredenheid met het leven (gemiddelde score)
BonaireTotaal (11 tot 18 jaar)7,77,7
Bonaire11 tot 15 jaar7,88
Bonaire15 tot 18 jaar7,57,5
BonaireJongens7,98
BonaireMeisjes7,47,5
Bonaire
SabaTotaal (11 tot 18 jaar)7,16,7
Saba11 tot 15 jaar7,16,8
Saba15 tot 18 jaar7,26,5
SabaJongens7,76,8
SabaMeisjes6,46,4

Gamen populairste vrijetijdbesteding van jongens op Bonaire

Op Bonaire geeft 43 procent van de 11- tot 18-jarige vo- en mbo-scholieren aan in hun vrije tijd vaak te gamen. Daarnaast doen ze relatief vaak aan sport (37 procent), zijn ze vaak creatief bezig (35 procent) en spreken ze vaak met vrienden buiten af (30 procent). Jongens gamen vaker (61 procent) dan meisjes (26 procent); ook sporten ze vaker en spreken ze vaker met vrienden buiten af. Meisjes zijn daarentegen vaker creatief bezig: 39 procent, tegen 31 procent van de jongens. Vrijwilligerswerk doen zowel jongens (17 procent) als meisjes (15 procent) het minst vaak als vrijetijdsbesteding.

Vrijetijdsbesteding vo- en mbo-scholieren Bonaire (11 tot 18 jaar) , 2020
ActiviteitTotaal (% vaak)Jongens (% vaak)Meisjes (% vaak)
Gamen43,260,625,5
Sporten37,048,525,5
Creatief bezig zijn34,830,639,1
Met vrienden buiten afspreken30,536,724,2
Met vrienden thuis afspreken24,526,222,7
Vrijwilligerswerk16,016,815,1

Buiten afspreken met vrienden belangrijke vrijetijdsbesteding op Saba

Op Saba geeft 54 procent van de jongeren van 11 tot 18 jaar aan vaak met vrienden buiten af te spreken. Dit is hiermee op dit eiland een populaire vrijetijdsbesteding, net als gamen (53 procent), sporten (52 procent) en creatief bezig zijn (48 procent). Evenals op Bonaire gamen en sporten jongens aanzienlijk vaker dan meisjes. Ook spreken jongens in hun vrije tijd vaker dan meisjes buiten of thuis af met vrienden. Op het gebied van creatief bezig zijn is er vrijwel geen verschil tussen jongens en meisjes, dit in tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten op Bonaire.

Vrijetijdsbesteding vo- en mbo-scholieren Saba (11 tot 18 jaar), 2020
ActiviteitTotaal (% vaak)Jongens (% vaak)Meisjes (% vaak)
Met vrienden buiten afspreken53,859,646,3
Gamen52,771,229,3
Sporten51,663,536,6
Creatief bezig zijn48,448,148,8
Met vrienden thuis afspreken23,726,919,5
Vrijwilligerswerk15,117,312,2

Vooral meisjes op Saba vervelen zich vaak

Op zowel Bonaire als Saba geeft ruim een kwart van de 11- tot 18-jarige vo- en mbo-scholieren aan zich vaak te vervelen. Het zijn met name de meisjes op Saba die aangeven zich vaak te vervelen: 44 procent. Dit is ruim twee keer zoveel als onder jongens, maar ook meer dan bij meisjes op Bonaire (29 procent). Het zijn met name de 11- tot 15-jarigen op Saba die zich, in vergelijking met hun leeftijdsgenoten op Bonaire, relatief vaak vervelen.

Verveling onder vo- en mbo-scholieren, 2020
EilandGroepVerveelt zich vaak (% )
BonaireTotaal (11 tot 18 jaar)25,9
Bonaire11 tot 15 jaar20,1
Bonaire15 tot 18 jaar31,5
BonaireJongens22,8
BonaireMeisjes28,9
Bonaire
SabaTotaal (11 tot 18 jaar)30,1
Saba11 tot 15 jaar31,1
Saba15 tot 18 jaar29,2
SabaJongens19,2
SabaMeisjes43,9