Meer vrouwen dan mannen met psychische klachten

Vrouw zit alleen op een bankje in een natuurgebied
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
In 2021 had 18 procent van de vrouwen van twaalf jaar of ouder psychische klachten. Bij mannen was dit 12 procent. Vooral onder tienermeisjes en jonge vrouwen kwamen deze klachten voor. Ook het ziekteverzuim door psychische klachten was onder vrouwelijke werknemers hoger. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS en uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.
Psychische gezondheid is bepaald aan de hand van vijf vragen uit de Mental Health Inventory-5 (MHI-5). Deze vragen gaan over de gemoedstoestand, zoals het ervaren van neerslachtige of sombere gevoelens, het voelen van kalmte of rust, geluk, zenuwen of in de put zitten. Het aandeel van zowel mannen als vrouwen met psychische klachten is sinds 2001, het jaar dat de MHI-5 werd toegevoegd aan de Gezondheidsenquête van het CBS, niet eerder zo hoog geweest.

Bijna 1 op de 4 jonge vrouwen heeft psychische klachten

Onder tienermeisjes en jonge vrouwen (12 tot 25 jaar) kwamen psychische klachten het meest voor. In deze leeftijdsgroep gaven twee keer zoveel vrouwen als mannen aan hier last van te hebben: 24 procent tegenover 12 procent. Ook in de andere leeftijdsgroepen meldden meer vrouwen psychische klachten dan mannen. Minder mannen van 65 jaar of ouder hadden deze klachten in vergelijking met mannen in de leeftijdsgroepen van 25 tot 65 jaar. Onder vrouwen van 65 jaar of ouder was het aandeel met psychische klachten lager dan in alle andere leeftijdsgroepen.

Psychische ongezondheid, 2021
LeeftijdMannen (%)Vrouwen (%)
Totaal12,118,1
12 tot 25 jaar11,824,3
25 tot 45 jaar1419
45 tot 65 jaar12,417,3
65 jaar of ouder9,213,2

Meisjes ervaren meer prestatiedruk dan jongens

Ook waren het vooral vrouwen die al op jonge leeftijd vaak druk ervoeren om aan eigen of andermans verwachtingen te voldoen, blijkt uit het onderzoek Belevingen van het CBS. Van de 18- tot 25-jarige vrouwen gaf 38 procent aan zichzelf vaak druk op te leggen. Bij mannen uit dezelfde leeftijdsgroep was dit 26 procent. Bij tienermeisjes (12 tot 18 jaar) kwamen deze gevoelens twee keer zo vaak voor als bij tienerjongens: 21 procent tegenover 10 procent. Bij het ervaren van druk om aan verwachtingen van anderen te voldoen is een vrijwel vergelijkbaar beeld zichtbaar.

Prestatiedruk bij jongeren en jongvolwassenen, 2021
LeeftijdsgroepVoelt vaak druk om aan eigen verwachtingen te voldoen (%)Voelt vaak druk om aan verwachtingen van anderen te voldoen (%)
Tienerjongens (12 tot 18 jaar)10,47,7
Tienermeisjes (12 tot 18 jaar)21,219,4
Jonge mannen (18 tot 25 jaar)25,815,9
Jonge vrouwen (18 tot 25 jaar)38,125,6

Meer vrouwen met psychische vermoeidheid door werk

Ook psychische vermoeidheid door het werk kwam meer voor onder vrouwelijke werknemers van 15 tot 75 jaar dan onder mannen: 19 procent tegen 16 procent. Onder 15- tot 25-jarigen was dit verschil nog wat groter: 16 procent van de jonge vrouwen en 9 procent van de jonge mannen hadden last van psychische vermoeidheidsklachten door het werk.

Na griep en verkoudheid zijn psychische klachten de meest genoemde reden voor ziekteverzuim op het werk. Door 7 procent van de vrouwen die verzuimden werden psychische klachten, overspannenheid en burn-out als redenen genoemd. Bij mannen was dat 5 procent. Ook het totale ziekteverzuim was in 2021 hoger onder vrouwelijke werknemers  (6 procent) dan bij mannen (4 procent).

Psychische vermoeidheid en verzuim door psychische klachten
Werkgerelateerde klachtenMannen (% werknemers)Vrouwen (% werknemers)
Psychische vermoeidheid door werk15,718,9
Verzuim door psychische klachten, overspannenheid en burn-out5,27,4
Bron: CBS, TNO
 

Een uitgebreidere beschrijving over verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid en leefstijl is te vinden in de recent verschenen Emancipatiemonitor 2022 van het CBS.