Auteur: Jacqueline van Beuningen en Math Akkermans

Regionale verschillen in geluksbeleving en tevredenheid met het leven in 2013-2019

Over deze publicatie

Het percentage Nederlanders van 18 jaar of ouder dat zei gelukkig of tevreden met het leven te zijn, is gemiddeld genomen respectievelijk 88 en 85 procent. Er zijn wel regionale verschillen in geluk en tevredenheid, maar deze zijn relatief beperkt. Zo zijn stedelingen minder vaak gelukkig en tevreden dan bewoners van het platteland. En Groningers zijn minder vaak gelukkig en tevreden, terwijl Friezen en Drenten dat juist vaker zijn. Van de inwoners van de vier grote steden zijn Utrechtenaren relatief vaak gelukkig en tevreden ten opzichte van de drie andere grote steden. De regionale verschillen zijn vrijwel geheel toe te schrijven aan verschillen in bevolkingssamenstelling. De cijfers hebben betrekking op de periode 2013-2019 en zijn dus van voor de coronacrisis.