Zoekresultaten

180 resultaten voor arbeidsproductiviteit
180 resultaten voor arbeidsproductiviteit

Pagina 6 van 8

Inkomende directe investeringen en economische prestaties

Deze notitie beschrijft zowel de inkomende buitenlandse directe investeringen als de economische prestaties van buitenlandse bedrijven in Nederland, bijvoorbeeld omzet, werkgelegenheid,...

Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 7 t/m 11 september 2009 (week 37).

Artikelen
Publicaties

Dossier Globalisering

Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen omvat. Dit dossier richt zich vooral op de economische aspecten van de globalisering.

Overig

Zal vergrijzing leiden tot een tekort aan arbeidskrachten?

De afgelopen tien jaar groeide de bevolking van 15 tot 75 jaar, de potentiële beroepsbevolking, met ruim een half miljoen mensen. De komende tien jaar bedraagt deze groei nog maar 130 duizend....

Artikelen
Artikelen

Monitor Buitenlandse investeringen MKB

De ‘Monitor Buitenlandse Investeringen MKB’ bevat gegevens over de aantallen MKB-bedrijven met investeringen in het buitenland en de waarde van deze investeringen. Deze gegevens worden uitgesplitst...

Artikelen

Productie, arbeid en productiviteit in de zorgsector

Overdruk uit: ESB Dossier no. 4452: Arbeidsproductiviteit in de zorg

Artikelen
Artikelen

Vergrijzing en de Nederlandse economie

Hoe hangen onder meer arbeidsparticipatie, consumptie en consumentenvertrouwen samen met leeftijd?

Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 19 t/m 23 november 2007 (week 47).

Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 16 t/m 20 november 2009 (week 47).

Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2012

In Gezondheid en zorg in cijfers 2012 doet het CBS verslag van nieuwe cijfers of interessante ontwikkelingen in de statistieken over gezondheid en zorg.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2014, derde kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor

Publicaties

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 8 t/m 12 feb. 2010 (week 6).

Artikelen
Artikelen

Verschuiving werk naar minder ICT-intensieve branches

Verschuivingen in de werkgelegenheid hangen samen met hoe afhankelijk bedrijven zijn van ICT.

Artikelen
Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2019, vierde kwartaal

In deze Internationaliseringsmonitor staan exportprijzen, exportkwaliteit, handelsinstrumenten als importtarieven, NTM’s, handelsverdragen en de keuzes van bedrijven met betrekking tot hun traject...

Publicaties

Waar worden de gevolgen van globalisering voor Nederland beschreven?

Centraal in het onderzoek binnen het CBS Expertisecentrum Globalisering staat het monitoren van veranderingen in de Nederlandse positie in de mondiale goederen- en dienstenhandel, de financiële...

FAQ's
Artikelen

boekhouder van de sociale strijd

Sociale statistieken vormen vanouds het hart van het publicatiebeleid van het CBS. Militante arbeidersvoormannen maakten vanaf het begin deel uit van de wetenschappelijke staf van de Centrale...

Artikelen

Landbouw in vogelvlucht

In 2016 telde Nederland bijna 56 duizend land- en tuinbouwbedrijven.

Overig

Economie groeit 1,0 procent in tweede kwartaal 2004

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2004 met 1,0 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei is nagenoeg even groot als in het eerste kwartaal van 2004. De...

Artikelen