Internationaliseringsmonitor 2014, derde kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. Nederland is een kleine, open economie en voor een groot deel van haar inkomen en werkgelegenheid afhankelijk van internationale activiteiten.

In deze publicatie onder meer de volgende onderwerpen:

  • Zelfstandig MKB verantwoordelijk voor 30 procent Nederlandse handel.
  • MKB gemiddeld grotere groei buitenlandse handel dan grootbedrijf.
  • Fruit belangrijkste importproduct uit groeimarkt Zuid-Afrika.
  • Handel met opkomende landen zoals Brazilië en Turkije groeide, maar handel met Europa en de VS nam juist af.
  • Buitenlandse bedrijven gemiddeld grotere groei handel dan Nederlandse bedrijven in eerste kwartaal 2014.
  • Nederlandse multinationals zijn bijna net zo productief en efficiënt als buitenlandse multinationals. De laatste betalen daarvoor wel een prijs in de vorm van iets hogere lonen aan hun werknemers.
  • Bedrijven die goederen uit de EU importeren zijn efficiënter dan bedrijven die van verder weg hun goederen betrekken.
  • Bedrijven die halffabricaten importeren hebben een hogere arbeidsproductiviteit dan bedrijven die consumentenartikelen importeren. Deze laatste geven weinig impuls aan de efficiëntie van de importeur maar leveren vooral (kosten)voordelen op voor consument.