Inkomende directe investeringen en economische prestaties

Deze notitie beschrijft zowel de inkomende buitenlandse directe investeringen als de economische prestaties van buitenlandse bedrijven gevestigd in Nederland, bijvoorbeeld omzet, werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). Speciale aandacht is er voor de BRIC-landen en de kennisintensieve sectoren

De notitie is geschreven door CPB en CBS op verzoek van vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inkomende directe investeringen en economische prestaties