Landbouw in vogelvlucht

Boerenbedrijven steeds groter

In 2013 telde Nederland ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Sinds 2000 is dat aantal met 31 procent afgenomen. De oppervlakte landbouwgrond is in die jaren met slechts 7 procent afgenomen. De boerenbedrijven zijn dus steeds groter worden. In 2013 had ruim 17 procent van de boerenbedrijven meer dan 50 hectare landbouwgrond, terwijl dat in 2000 nog maar 9 procent was. In 2013 was er op ruim 3 procent van de boerenbedrijven zelfs meer dan 100 hectare landbouwgrond. Dit was in 2000 nog 1 procent.

De standaardopbrengst van een gemiddeld boerenbedrijf is van 2000 tot 2013 met 62 procent toegenomen tot 315 duizend euro. In alle sectoren is de standaardopbrengst toegenomen, maar tussen de sectoren zijn er grote verschillen. Bij de hokdierbedrijven is de toename 131 procent, gevolgd door de tuinbouwbedrijven en blijvendeteeltbedrijven met een toename van respectievelijk 97 en 91 procent. De akkerbouwbedrijven hebben met 46 procent de kleinste toename.

De arbeidsinzet op een landbouwbedrijf (uitgedrukt in aje) is met 9 procent minder sterk toegenomen dan de standaardopbrengst. Hiermee is de arbeidsproductiviteit in de meeste sectoren is behoorlijk toegenomen.

Aantal landbouwbedrijven en standaardopbrengst per bedrijf

Landbouwbedrijven