Monitor Buitenlandse investeringen MKB

Steeds meer bedrijven zijn internationaal actief. Dit kan via export en import, maar ook door het hebben van buitenlandse vestigingen. Nederland behoort wereldwijd tot de koplopers als het gaat om directe investeringen in het buitenland. Over investeringen in het buitenland van Nederlandse MKB-bedrijven was tot nu toe weinig bekend. Het CBS heeft dit nu in samenwerking met onderzoeksbureau Panteia/EIM voor de periode 2004-2010 in kaart gebracht. Dit gebeurde in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken.

In 2010 hadden in totaal 12 duizend MKB-bedrijven (in Nederlands eigendom) investeringen in het buitenland. Dat is 1 procent van het totale MKB. De buitenlandse investeringen van MKB-bedrijven vertegenwoordigen een waarde van 13 miljard Euro in 2010. Het aandeel van het MKB in de totale waarde van de buitenlandse investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven in 2010 was bijna 2 procent.

Met deze monitor kunnen diverse beleidsrelevante vragen worden beantwoord. In het onderzoek is een eerste verkennende vergelijking gemaakt tussen bedrijven met buitenlandse investeringen en bedrijven zonder buitenlandse investeringen. MKB-bedrijven met bui-tenlandse investeringen zijn groter, zijn vaker exporteur en importeur, hebben een hogere exportintensiteit en een hogere arbeidsproductiviteit.

Monitor buitenlandse investeringen MKB

Deze Monitor is gebaseerd op eerder onderzoek binnen het CBS. Dat bracht per onderneming in kaart of deze buitenlandse investeringen had of niet. De Monitor bekijkt dit per bedrijf.

Identifcatie ondernemingen met buitenlandse investeringen, methodologisch rapport

Identifcatie ondernemingen met buitenlandse investeringen, eerste resultaten