Gezondheid en zorg in cijfers 2009

Gezondheid en zorg in cijfers 2009

Dit is de vijfde editie van Gezondheid en zorg in cijfers. In deze publicatie doet het CBS verslag van ontwikkelingen op het terrein van de statistieken over gezondheid en zorg. Enkele opvallende resultaten in deze publicatie zijn:

  • Door combinatie van cijfers van het CBS en van de Stichting Perinatale Registraties Nederland wordt een nieuw licht geworpen op de perinatale sterfte in Nederland. De perinatale sterfte in Nederland blijkt iets lager is dan tot nu toe gedacht;
  •  De zorgconsumptie per hoofd van de bevolking is, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, sinds 1972 ruim verdubbeld;
  • De arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg is tussen 2001 en 2007 gestegen met gemiddeld 1,4 procent per jaar;
  • Multimorbiditeit komt vooral bij ouderen veel voor. Van de mensen van 65 jaar en ouder heeft de helft twee of meer chronische ziektes;
  • Twee derde van de ziekenhuizen heeft in 2008 een solvabiliteit die lager is dan de streefwaarde van 15 procent.

Gezondheid en zorg in cijfers 2009

Erratum bij Gezondheid en zorg in cijfers 2009