Meer banen in vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2005 waren er 18 duizend banen meer dan in het vierde kwartaal van 2004. Deze toename van het aantal banen volgt op een daling van de werkgelegenheid, die zo’n tweeënhalf jaar aanhield.

In het tweede kwartaal van 2003 was er voor het eerst sprake van minder banen van werknemers. De afname van het aantal banen was begin 2004 met 1,8 procent het grootst. In de daaropvolgende kwartalen is het banenverlies geleidelijk teruggelopen tot 0,1 procent in het derde kwartaal van 2005. In het vierde kwartaal is het banenverlies omgeslagen in een banengroei van 0,2 procent. Deze omslag is te danken aan het herstel van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven, vooral door veel meer uitzendwerk.

De arbeidsproductiviteit, het volume van de productie per arbeidsjaar, was in 2005 ongeveer 1,5 procent hoger dan in 2004. Deze stijging is minder groot dan in 2004, het eerste jaar van conjunctureel herstel.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei