Zoekresultaten

164 resultaten voor arbeidsproductiviteit
164 resultaten voor arbeidsproductiviteit

Pagina 5 van 7

Vergrijzing en de Nederlandse economie

Hoe hangen onder meer arbeidsparticipatie, consumptie en consumentenvertrouwen samen met leeftijd?

Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 8 t/m 12 feb. 2010 (week 6).

Artikelen

Landbouw in vogelvlucht

In 2016 telde Nederland bijna 56 duizend land- en tuinbouwbedrijven.

Overig

Gezondheid en zorg in cijfers 2012

In Gezondheid en zorg in cijfers 2012 doet het CBS verslag van nieuwe cijfers of interessante ontwikkelingen in de statistieken over gezondheid en zorg.

Publicaties
Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2014, derde kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor

Publicaties

Waar worden de gevolgen van globalisering voor Nederland beschreven?

Centraal in het onderzoek binnen het CBS Expertisecentrum Globalisering staat het monitoren van veranderingen in de Nederlandse positie in de mondiale goederen- en dienstenhandel, de financiële...

FAQ's
Artikelen
Artikelen

boekhouder van de sociale strijd

Sociale statistieken vormen vanouds het hart van het publicatiebeleid van het CBS. Militante arbeidersvoormannen maakten vanaf het begin deel uit van de wetenschappelijke staf van de Centrale...

Artikelen

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken

In deze publicatie wordt de economische omvang van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) vergeleken met het mkb in andere Europese landen.

Publicaties

Nieuwsbrief Globalisering januari 2023

Nieuwsbrief Globalisering november 2022

Overig

De Nederlandse economie in 2019

De Nederlandse economie groeide in 2019 met 1,8 procent. Dat was wat minder sterk dan in voorgaande jaren. Net als in 2018 leunde de groei sterk op de consumptie en de investeringen in vaste activa....

Publicaties

Verschuiving werk naar minder ICT-intensieve branches

Verschuivingen in de werkgelegenheid hangen samen met hoe afhankelijk bedrijven zijn van ICT.

Artikelen

Economie groeit 1,0 procent in tweede kwartaal 2004

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2004 met 1,0 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei is nagenoeg even groot als in het eerste kwartaal van 2004. De...

Artikelen
Artikelen

De Nederlandse economie 2008

Vandaag verschijnt de publicatie De Nederlandse economie 2008.

Artikelen

De Nederlandse economie 2005

Vandaag verschijnt de publicatie ‘De Nederlandse economie 2005’. In deze publicatie geeft het CBS een overzicht van de belangrijkste sociaal-economische ontwikkelingen in 2005.

Artikelen

Arbeidsrekeningen

Een kwantitatieve beschrijving van het arbeidsproces.

Overig

Grootste stijging cao-lonen sinds 2012

De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4 procent, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen in Nederland met 0,9 procent omhoog. Vooral bij de overheid was de stijging...

Artikelen

Banenverlies lager

In het vierde kwartaal van 2004 waren er 92 duizend banen van werknemers minder dan in het vierde kwartaal van 2003. Daarmee ligt het banenverlies voor het eerst sinds een jaar weer beneden de...

Artikelen

Banenverlies neemt af

In het derde kwartaal van 2004 waren er 109 duizend banen van werknemers minder dan in het derde kwartaal van 2003. In het tweede kwartaal van 2004 was het banenverlies nog 119 duizend. Het...

Artikelen

Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland

Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland

Artikelen