Zoekresultaten

178 resultaten voor arbeidsproductiviteit
178 resultaten voor arbeidsproductiviteit

Pagina 7 van 8

Artikelen

Arbeidsrekeningen

Een kwantitatieve beschrijving van het arbeidsproces.

Overig

Grootste stijging cao-lonen sinds 2012

De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4 procent, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen in Nederland met 0,9 procent omhoog. Vooral bij de overheid was de stijging...

Artikelen

De arbeidsmarkt in cijfers, 2018

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2018

Publicaties

De Nederlandse economie 2008

Vandaag verschijnt de publicatie De Nederlandse economie 2008.

Artikelen

‘De toekomstige groei van ons land moet van innovatie komen’

‘Nederland moet zijn economische positie op de wereldmarkt telkens verdienen en blijven bevechten. We moeten voorop blijven lopen. Dat kan alleen door te innoveren.’ Het is een boodschap die Maarten...

Artikelen

Grootste duurzaamheidsproblemen vereisen internationale aanpak

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is er aandacht nodig voor arbeid en vergrijzing, kennis en sociale cohesie. De grootste ‘zorgen voor morgen’ spelen echter op milieugebied. Vooral de problemen op...

Artikelen

ICT, kennis en economie 2019

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Publicaties

Banenverlies lager

In het vierde kwartaal van 2004 waren er 92 duizend banen van werknemers minder dan in het vierde kwartaal van 2003. Daarmee ligt het banenverlies voor het eerst sinds een jaar weer beneden de...

Artikelen

Banenverlies neemt af

In het derde kwartaal van 2004 waren er 109 duizend banen van werknemers minder dan in het derde kwartaal van 2003. In het tweede kwartaal van 2004 was het banenverlies nog 119 duizend. Het...

Artikelen

Banenverlies loopt op tot 119 duizend

In het tweede kwartaal van 2004 waren er 119 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van 2003. Het banenverlies is daarmee opgelopen tot 1,6 procent. Het bedrijfsleven telde...

Artikelen

Economie groeit 0,9 procent in 2005

De Nederlandse economie is in 2005 met 0,9 procent gegroeid. Dit is bijna de helft minder dan de groei van 1,7 procent in 2004, maar ruim boven de nullijn in de jaren 2002-2003.

Artikelen

Startende ondernemers met internationale activiteiten vaker succesvol

Startende ondernemers die besluiten internationaal actief te worden, presteren beter dan vergelijkbare starters die zich beperken tot de binnenlandse markt. Volgens CBS-onderzoekster Marjolijn...

Artikelen

Topsectoren goed voor een kwart van het bbp

De topsectoren in vogelvlucht.

Artikelen

Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten

De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde inkomen van huishoudens is echter opnieuw afgenomen.

Artikelen
Artikelen

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2022

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2022

Overig

Ook koopkrachtverlies huishoudens in 2004

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2004 verder teruggelopen. De winst van het bedrijfsleven is echter gestegen.

Artikelen

SDG 8.1 Economie en productiefactoren

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 8 Waardig werk en economische groei: Economie en productiefactoren. In SDG8.1 staat centraal dat economische groei duurzamer en efficiënter...

Overig

SDG 8.1 Economie en productiefactoren

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 8 Waardig werk en economische groei: Economie en productiefactoren. In SDG8.1 staat centraal dat economische groei duurzamer en efficiënter...

Overig

Welvaart in Nederland 2019

Tweejaarlijkse publicatie over het inkomen, het vermogen en de bestedingen van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig