Internationaliseringsmonitor 2021, derde kwartaal, Niet-tarifaire maatregelen

Placeholder Internationaliseringsmonitor 2021 Q3
In deze editie van de Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in NTM’s: wat zijn het en in welke mate wordt de Nederlandse export ermee geconfronteerd? Wat zijn de kwaliteits- en kosteneffecten, en in hoeverre worden kosten van NTM’s doorberekend in de productieketen van Nederlandse exporteurs?
Niet-tarifaire maatregelen zijn er om de kwaliteit en veiligheid van internationale handel te waarborgen. Ze werpen echter ook extra kosten op en belemmeren daarmee de handel. Hoe beïnvloeden NTM’s de kwaliteit van de Nederlandse export, en hoeveel kosten gaan daarmee gepaard? Hoe werken de NTM-kosten door in de waardeketen van Nederlandse exporteurs? In welke mate werden NTM’s door overheden gebruikt ten tijde van de coronapandemie?

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.