Arbeidsproductiviteit

De bruto toegevoegde waarde in basisprijzen gedeeld door het arbeidsvolume. De maat voor het arbeidsvolume is het aantal arbeidsjaren.