Arbeidsproductiviteit

De toegevoegde waarde per bedrijf gedeeld door de ingezette hoeveelheid arbeidskrachten.