Arbeidsproductiviteit stijgt in tijden van laagconjunctuur

Een aangepaste versie van dit artikel is verschenen op 23 november 2007.

Economische groei in een land wordt mogelijk gemaakt door verhoging van de arbeidsproductiviteit of verhoging van het arbeidsvolume. In tijden van laagconjunctuur nemen bedrijven vaak maatregelen die ertoe leiden dat de productiviteit stijgt.

Dit is zichtbaar in de onlangs gepubliceerde macro-economische cijfers over de jaren 1969-2006. Vóór de tweede oliecrisis in 1979 kwam de economische groei in Nederland met name voort uit de groei van de arbeidsproductiviteit en speelde de ontwikkeling van het arbeidsvolume een minder belangrijke rol. Na deze crisis veranderde dat, en werd de economische groei onder invloed van de loonmatiging en de toegenomen participatie van vrouwen vooral gedragen door een stijging van het arbeidsvolume.

Ontwikkeling bbp en arbeidsproductiviteit

Ontwikkeling bbp en arbeidsproductiviteit

Bron: StatLine, Macro-economische gegevens 1969-2006