Akkerbouwgroentebedrijven: arbeidsproductiviteit fors toegenomen

© ANP

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 24 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de akkerbouwgroentebedrijven 49 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 63 procent meer is dan in 2000. In 2013 werd met één arbeidsjaareenheid 26 hectare grond bewerkt en 110 duizend euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 20 hectare grond en 76 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de akkerbouwgroentebedrijven tot een 45 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale akkerbouwgroentesector is in de periode 2000-2013 met 80 procent toegenomen.

Akkerbouwgroentebedrijven,  totaal

akkerbgr-g1

Het doorsnee akkerbouwgroentebedrijf

In 2013 had het gemiddelde akkerbouwgroentebedrijf 44 hectare cultuurgrond, 32 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 46 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee akkerbouwgroentebedrijf met 0,8 procent toegenomen.

Gemiddelden akkerbouwgroentebedrijven
akkerbouwgrg2