Auteur: Valérie Wijnen en Sander IJmker

Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*

Over deze publicatie

Het CBS heeft de regionale toerismerekeningen uitgewerkt voor de gemeente Amsterdam. Dit is de eerste keer dat dit gedaan wordt voor een gemeente. Vorig jaar heeft het CBS in opdracht van en in samenwerking met het Data en Development Lab (DDL) en de provincie Gelderland een methode opgesteld waarmee het economisch belang per provincie kan worden gemeten. Voorheen was dit alleen mogelijk op landelijk en internationaal niveau.

Cijfers van de satellietrekening toerisme (SRT) worden gecombineerd met de regionale rekeningen en een scala aan andere toeristische databronnen, zoals enquêtes over het bestedingsgedrag van toeristen. De methode integreert de beschikbare bronnen optimaal en geeft een goed beeld van de economische impact van toerisme per regio.

De methode is nu voor de gemeente Amsterdam doorgerekend en geanalyseerd. Bestedingen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid worden beschreven voor de periode 2017-2019. Hierbij zijn de resultaten voor 2019 voorlopig. Er wordt een vergelijking getrokken met de totale economie van de gemeente Amsterdam en met de resultaten van de nationale toerismerekeningen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en bekostigd door de gemeente Amsterdam.