Zoekresultaten

74 resultaten voor keyword:jeugdwerkloosheid
74 resultaten voor keyword:jeugdwerkloosheid

Pagina 1 van 3

Jongeren zonder startkwalificatie vaker geen baan

Positie jongeren op de arbeidsmarkt

Artikelen

Nederlandse werkloosheid in 2008 de laagste binnen de Europese Unie

De werkloosheid in Nederland was in 2008 de laagste binnen de Europese Unie. Zowel bij mannen als vrouwen was dit het geval. De jeugdwerkloosheid was in Nederland flink lager dan in de andere landen.

Artikelen

Werkloosheid in alle provincies gestegen in 2009

In 2009 was in alle provincies de werkloosheid hoger dan een jaar eerder. Vooral in Noord-Brabant was de stijging groot.

Artikelen

Jeugdwerkloosheid in Nederland laagste van de Europese Unie

In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg de jeugdwerkloosheid in Nederland 7,4 procent. Dit is lager dan in alle andere lidstaten van de Europese Unie.

Artikelen

Niet-onderwijsvolgende jongeren minder vaak werkloos

In het tweede kwartaal van 2015 waren er minder werkloze jongeren die geen onderwijs volgen dan een jaar eerder. De werkloosheid onder deze jongeren (van 15 tot 27 jaar) was 8,2 procent tegen 9,9...

Artikelen

Hoogste werkloosheid in Groningen

In 2011 was de werkloosheid in de meeste provincies vrijwel even hoog als in 2010.

Artikelen

Werkloosheid in Europa loopt sterk uiteen

In Nederland is de werkloosheid laag vergeleken met andere Europese landen. Zeker vergeleken met Spanje, waar ruim een kwart van de beroepsbevolking werkloos is.

Artikelen
Artikelen

Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2012 verder opgelopen

In 2012 waren er 128 duizend niet-westerse allochtonen en 315 duizend autochtonen werkloos. Hiermee is de werkloosheid verder opgelopen.

Artikelen

Werkloosheid verder gedaald

Nederland telde in de periode december 2005-februari 2006 gemiddeld 455 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 452 duizend. Dit zijn er 6 duizend...

Artikelen

94 duizend Nederlanders volgden EU-arbeidsmarkttraject

In Nederland namen 93 560 mensen deel aan een Europees Sociaal Fonds (ESF) gesubsidieerd arbeidsmarktproject.

Artikelen

Nederland laagste werkloosheid in de EU

In augustus 2008 lag de seizoengecorrigeerde werkloosheid in de Europese Unie op 6,9 procent. Dat komt overeen met iets meer dan 16,5 miljoen werklozen. Van alle 27 lidstaten had Nederland,...

Artikelen

Sterke stijging werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in januari 2013 toe met 21 duizend en kwam uit op 592 duizend personen.

Artikelen

Werkloze jongeren minder snel aan de slag

In het eerste kwartaal van 2014 waren bijna 100 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgen, werkloos. Drie op de tien van hen hadden drie maanden later werk van ten minste 12...

Artikelen

Jeugdwerkloosheid licht gestegen

De werkloosheid onder jongeren is het afgelopen half jaar licht toegenomen, al ligt deze nog iets onder het niveau van een jaar geleden. De meeste jonge werklozen volgen een opleiding of studie....

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 30

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over de arbeidsmarkt.

Artikelen

Startkwalificatie loont voor werkzoekende jongeren

De werkloosheid onder niet-onderwijsvolgende jongeren tot 27 jaar was in 2010 bijna 9 procent, iets meer dan een jaar eerder. Vooral onder jongeren zonder startkwalificatie is de werkloosheid hoog.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Werkloosheid 25- tot 30-jarigen daalt sterk

De werkloosheid is de afgelopen twee jaar sterk gedaald onder 25- tot 30-jarigen.

Artikelen

Jeugdwerkloosheid (1e kwartaalrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor)

De 1e kwartaalrapportage 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor gaat over de werkloosheid onder jongeren die niet meer naar school gaan.

Artikelen

Factsheet ESF in Nederland

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt subsidies ter beschikking voor werkgelegenheid in de EU

Artikelen