Economische kansen

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Een belangrijk aspect van een groenere economie is dat de geproduceerde goederen en diensten schoner en grondstofefficiënter worden. Deze transitie in productieprocessen kan kansen creëren voor nieuwe economische activiteiten die nieuwe banen genereren en de economische groei stimuleren.

Het aandeel van de milieusector in de werkgelegenheid en het bbp neemt toe. Door de hogere productie van milieugoederen en -diensten vermindert de druk op het milieu en natuurlijke hulpbronnen over de hele wereld. Groene werkgelegenheid is voornamelijk geconcentreerd in het beheer van afval en afvalwater, en in de bouw. De duurzame energiesector, met bedrijven actief op het gebied van energiebesparing en productie van hernieuwbare energie en hernieuwbare energiesystemen is op dit moment nog klein, maar neemt in omvang snel toe. Zowel het aantal als het aandeel groene octrooiaanvragen is de afgelopen twee decennia aanzienlijk gegroeid. Dit weerspiegelt een opwaartse trend in de inventiviteit en kennis op het gebied van groene technologieën. Ook het aandeel milieu-investeringen is in die periode licht gestegen. Milieu-investeringen zijn een belangrijke factor bij het realiseren van groene groei.

Indicatoren