Grondstoffen-efficiëntie

Metaalverwerking, werknemer schept grondstof in zak voor verdere verwerking
© Hollandse Hoogte / David Rozing

Het vergroten van de grondstoffen-efficiëntie, ofwel een lager gebruik van grondstoffen bij een gelijke of hogere economische productie en groei, is een centraal thema van groene groei. Of productieprocessen grondstof-efficiënter worden, wordt beoordeeld aan de hand van de mate van ontkoppeling tussen de indicatoren over grondstoffengebruik en economische groei (bbp).

De grondstoffen-efficiëntie van de Nederlandse economie toont een gemengd beeld. Over het algemeen is het directe gebruik van grondstoffen verbeterd. In een groeiende economie is het absolute gebruik van grondstoffen gedaald voor grondwateronttrekking en het huishoudelijke gebruik van metalen en mineralen (absolute ontkoppeling). Het huishoudelijk gebruik van biomassa, als ook het netto binnenlands energieverbruik is de laatste jaren stabiel. Het aandeel hernieuwbare energie neemt langzaam toe. Naast de hogere grondstoffen-efficiëntie lijkt ook de Nederlandse grondstofvoetafdruk af te nemen. Er worden minder materialen direct in de Nederlandse economie gebruikt, terwijl Nederland ook minder grondstoffen uit het buitenland haalt. Internationaal scoort Nederland gemiddeld tot goed op de meeste indicatoren voor grondstoffen-efficiëntie.  

Indicatoren