Groene beleidsinstrumenten

belasting, muntgeld
© ANP

Om de economische ontwikkeling te stimuleren in een richting van groene groei kan de overheid kiezen tussen verschillende beleidsinstrumenten zoals groene belastingen, milieusubsidies en milieuregelgeving. Het monitoren van de omvang en effecten van deze instrumenten is van belang om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van beleid vast te stellen.

Binnen het thema groene beleidsinstrumenten scoren twee indicatoren positief. De indicator over het belastingtarief op energie toont een forse stijging, terwijl de milieu-uitgaven als percentage van het bbp licht zijn gestegen.

Het aandeel van milieusubsidies in de totale overheidsuitgaven is stabiel. Wel is het budget voor de belangrijkste subsidieregeling voor hernieuwbare energie (SDE) tussen 2011 en 2016 vervijfvoudigd. Daarbovenop zijn afzonderlijke offertes voor grote offshore windparken aangekondigd. Ook de normen voor nieuwe huizen, auto's en apparaten zijn belangrijk voor het vergroenen van de economie. Deze worden vaak vastgesteld door Europese regelgeving.

Het aandeel milieubelastingen en -heffingen in de totale belastingen en sociale premies in Nederland is de afgelopen jaren gedaald. Toch behoort Nederland voor wat betreft het aandeel van de milieubelastingen in de totale belastingen en sociale bijdragen tot de hoogste van Europa. Dit komt vooral door de hoge belastingen op vervuiling en vervoer. Ook de milieu-uitgaven als gevolg van stringente beleidsmaatregelen behoren in Nederland tot de hoogste in Europa.

Indicatoren