Milieu-investeringen

© ANP

De totale investeringen voor milieubescherming als aandeel van de totale investeringen zijn in 2015 met 73 procent gestegen ten opzichte van 2000. Het aandeel van milieu-investeringen steeg in deze periode van 2,1 procent tot 3,7 procent. Met name in 2014 en 2015 zijn de milieu-investeringen sterk gestegen.

Milieu-investeringen
 Milieu-investeringen (% van totale investeringen)
20002,1
20012,1
20022,4
20032,4
20042,5
20052,5
20062,5
20072,4
20083
20093,1
20102,9
20113
20122,7
20132,7
20143,4
20153,7

Milieu-investeringen zijn investeringen in kapitaalgoederen met als doel de bescherming, het herstel en de verbetering van het milieu. Inbegrepen zijn investeringen door gespecialiseerde milieubedrijven (milieudienstverlening), de industrie (SBI 10-36) en de overheid. Investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing vallen niet onder milieu-investeringen.

Kader

Milieu-investeringen zijn een belangrijke factor bij het realiseren van groene groei. Schonere technologieën maken productieprocessen minder schadelijk voor het milieu. Daarnaast kan de productie van milieutechnologieën door gespecialiseerde bedrijven bijdragen tot economische groei.

Analyse

In 2015 bedroegen de totale milieu-investeringen 3,5 miljard euro voor de overheid en 1,4 miljard euro voor de industrie. Dit is veel hoger dan in 2000 toen de totale milieu-investeringen (in lopende prijzen) 1,4 miljard euro bedroegen voor de overheid en 0,8 miljard euro voor de industrie. In 2015 waren de meeste investeringen gerelateerd aan afvalwaterzuivering en riolering (34 procent), gevolgd door natuur- en landschapsbeheer (25 procent), afvalbeheer (19 procent) en verbetering van de luchtkwaliteit (15 procent). Milieu-investeringen namen met 56 procent toe tussen 2013 en 2015. Investeringen voor natuur- en landschapsbeheer waren in 2015 bijzonder hoog, omdat de overheid grond aankocht voor natuurbescherming. Ook de investeringen van bedrijven om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn de afgelopen drie jaar aanzienlijk gestegen.

Internationale vergelijking

Nederland heeft een relatief hoge internationale positie met betrekking tot het aandeel milieu-investeringen in de totale investeringen. Sinds 2000 is deze positie niet veel veranderd. In sommige Oost-Europese landen zijn de aandelen hoger, aangezien deze landen nog een inhaalslag aan het maken zijn om hun industrie milieu-efficiënter te maken. Nederland scoort hoger dan buurlanden als België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Milieu-investeringen, 2014
 Milieu-investeringen (% van totale investeringen)
Slovenië6,8
Polen4,2
Tsjechië3,8
Nederland3,4
Duitsland1,8
Verenigd Koninkrijk1,8
Italië1,7
Oostenrijk1,6
Spanje1,1
Noorwegen1
Luxemburg0,7
Zweden0,7
Ierland0,6
Portugal0,3
Bron: Eurostat