Groene patenten

© Hollandse Hoogte

Het aandeel groene technologie patentaanvragen in de totale Nederlandse patentaanvragen, steeg van 4,9 procent in 2000 tot 11,1 procent in 2012. Het aandeel daalde vervolgens tot 7,1 procent in 2013.

Groene patenten
 Groene patenten (% van totale patentaanvragen)
20004,9
20015,2
20024,5
20034,2
20044,6
20054,6
20066,5
20078,8
20088,6
20099,6
201011
201110,9
201211,1
20137,1

Groene patenten zijn patenten van technologie over afval, windenergie, geothermische energie, zonne-energie, getijdenenergie en biomassa, die door Nederlandse aanvragers bij het Europees Octrooibureau (EPO) zijn ingediend. De selectie van patenten in deze technologiegebieden is gebaseerd op de internationale octrooiclassificatiecode.

Kader

Technologische ontwikkelingen en innovatie zijn belangrijke drijvende krachten voor economische groei en productiviteit. Innovaties die zich richten op het schoner maken van actuele technologieën en het ontwikkelen van nieuwe groene technologieën zijn essentieel voor groene economische groei. Aangezien patentgegevens een indicatie geven van de inventiviteit van een land, is het aandeel groene patenten een indicatie dat innovators in staat zijn om op de nieuwe economische kansen die betrokken zijn bij de groeiende economische groei te anticiperen.

Analyse

Het totale aantal Nederlandse patentaanvragen bij het EPO is gestegen tussen 2000 en 2013, maar het aantal groene patenten groeide veel sneller. Dit kan worden geïnterpreteerd als een verhoging van de inventiviteit met betrekking tot schonere technologieën in Nederland. Daarnaast kan het worden geïnterpreteerd als kennisintensivering van de economie en bijbehorende competenties van groene technologieën. In 2013 had ongeveer 32 procent van de groene patentaanvragen betrekking op milieu, 27 procent op klimaatveranderingstechnologieën die verband houden met gebouwen (energie-efficiëntie) en 22 procent op klimaatveranderingstechnologieën in verband met energieopwekking, transmissie of distributie. De recente afname van groene patentaanvragen zou kunnen komen doordat veel nieuwe groene technologieën die in het recente verleden zijn ontwikkeld 'volwassen' zijn geworden en nu geïmplementeerd worden.

Internationale vergelijking

Het aandeel van groene patentaanvragen door Nederlandse partijen ligt onder het internationaal gemiddelde. Nederland staat op plaats 28 van de totaal 34 landen in 2013. Dit is één positie lager dan in 2000. De plaats fluctueerde door de jaren heen tussen de 22 en 30. Dit wijst erop dat Nederland de afgelopen decennia minder intellectuele eigendom in groene technologie heeft opgebouwd dan de meeste andere OESO-landen.

Groene patenten, 2013
 Groene patenten (% van totaal patentaanvragen)
Luxemburg21
Estland16,9
Slowakije16,5
Denemarken14,3
Griekenland14,2
Spanje13,7
Japan12,8
Polen12,7
Duitsland12,5
Verenigd Koninkrijk12,4
België11,2
Zuid-Korea10,8
Hongarije10,7
Chili10,6
Mexico10,3
Noorwegen10,3
Tsjechië10,3
Finland9,7
Frankrijk9,6
Canada9,4
Australië9
Oostenrijk9
Italië8,9
Zweden8,8
Verenigde Staten8,3
Zwitserland8
Slovenië7,8
Nederland7,1
Nieuw-Zeeland6,9
Ierland6,6
Israël6,1
Portugal3,7
Turkije3,7
IJsland2,5
Bron: OESO