Werkgelegenheid duurzame energiesector

© Hollandse Hoogte

De duurzame energiesector droeg voor 0,7 procent bij aan de totale werkgelegenheid in 2016. Dit aandeel is, op een kleine daling in 2012 na, geleidelijk gegroeid sinds 2008 (0,5 procent). In absolute termen is de werkgelegenheid gegroeid van 35 duizend vte (aantal banen gemeten in voltijdsequivalenten) in 2008 tot 52 duizend vte in 2016. Ter vergelijking, het aandeel bruto toegevoegde waarde van de duurzame energiesector ten opzichte van het bbp (bruto binnenlands product) is hoger (0,8 procent), hieruit blijkt het relatief arbeidsextensieve karakter van de sector.

Werkgelegenheid duurzame energiesector
 Werkgelegenheid duurzame energiesector (% van totale werkgelegenheid)
20080,5
20090,5
20100,5
20110,6
20120,6
20130,6
20140,7
20150,7
20160,7

De duurzame energiesector bestaat uit bedrijven en instanties die duurzame energie produceren (exploitatie fase), evenals bedrijven die actief zijn in de waardenketens voor of na de exploitatiefase. De duurzame energiesector omvat ook activiteiten op het gebied van energiebesparing, hernieuwbare energiesystemen en het verduurzamen van fossiele energie (bv. CO2-afvang en opslag).

Kader

Zowel de eindigheid van fossiele brandstoffen en de wereldwijde druk om emissies gerelateerd aan de consumptie van fossiele brandstoffen te verminderen verhogen het belang van de duurzame energiesector. Wat groene groei betreft ligt de nadruk op het stimuleren van het gebruik van innovatieve en duurzame systemen voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Daarom kunnen economische, technologische en geopolitieke ontwikkelingen bijdragen om de duurzame energiesector een belangrijke en snelgroeiend onderdeel te maken van de groene economie.

Analyse

De duurzame energiesector is een onderdeel van de milieusector en was verantwoordelijk voor 34 procent van de werkgelegenheid in de milieusector in 2015. De duurzame energiesector maakt onderscheid tussen exploitatieactiviteiten, dat wil zeggen de productie van hernieuwbare energie, en activiteiten uit investeringen. Activiteiten uit investeringen omvat een breed scala aan activiteiten, deze zijn vaak direct gerelateerd aan investeringen die nodig zijn om hernieuwbare energie te kunnen produceren. Het omvat onder andere de productie, constructie en installatie van energiesystemen en bijbehorende infrastructuur, isolatie activiteiten, R&D en advies.

Het grootste gedeelte van de werkgelegenheid (94 procent) komt voort uit activiteiten uit investeringen, welke voor meer dan 57 procent bestaat uit energiebesparingsactiviteiten. De resterende 6 procent komt voor uit energie exploitatie activiteiten.

Van de verschillende hernieuwbare energie technologieën genereren zonne- en windenergie de meeste werkgelegenheid, ongeveer 13 duizend vte (zowel exploitatie fase als werkgelegenheid uit investeringen). Gedurende de laatste jaren is de duurzame energiesector geleidelijk aan doorgegroeid en is daarmee steeds belangrijker geworden voor de Nederlandse economie. De groeiende duurzame energiesector levert een positieve bijdrage aan de transitie naar een groenere economie.