Groene groei

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

De overheid heeft het CBS gevraagd de vergroening van de Nederlandse economie te monitoren om het beleid op dit vlak te kunnen evalueren. Om de groene groei te kunnen meten heeft het CBS een raamwerk ontwikkeld met zes thema’s en 41 beleidsrelevante indicatoren.

Deze webpublicatie geeft de huidige stand van zaken weer voor elk van de indicatoren en is de digitale opvolger van het rapport “Green growth in the Netherlands 2015”. Als u boven in de blauwe balk op één van de thema’s klikt, krijgt u meer informatie over het thema en kunt u de laatste stand van de onderliggende indicatoren bekijken.

Economie versterken èn samenleving verduurzamen

Groene groei heeft als doel de economische groei en ontwikkeling te bevorderen, en daarbij de kwaliteit en kwantiteit van natuurlijke hulpbronnen op een voldoende hoog peil te houden. Hierdoor kunnen de diensten die door het milieu geleverd worden en die nodig zijn voor ons welzijn, geleverd blijven worden. Daarnaast gaat groene groei ook over de economische kansen die de overgang naar een groene economie biedt: het stimuleren van investeringen, concurrentie en innovatie die duurzame groei ondersteunen en tot nieuwe economische mogelijkheden kunnen leiden (OESO, 2011).

Groene groei thema's