Nieuwe indeling bevolking naar herkomst

Referenties

CBS (2012). Jaarrapport Integratie. Den Haag/Heerlen/Aruba: Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS (2016). Jaarrapport Integratie. Den Haag/Heerlen/Aruba: Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS (2021a). Artikel. Het gebruik van “westers – niet-westers” door het CBS.

CBS (2021b). Longread. CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken.

CBS (2021c). Artikel. Dialoog CBS met stakeholders: vervanging indeling westers en niet-westers.

Eurostat (2021). EU legislation on the 2021 population and housing censuses.

United Nations Development Programme (2021). Human Development Index. Geraadpleegd 16 november 2021.

Unstats (2021). Standard country or area codes for statistical use (M4).  Geraadpleegd 16 november 2021.

World Values Study (2021). Geraadpleegd 16 november 2021.