Jaarrapport Integratie 2012

20-12-2012 17:00
Het Jaarrapport Integratie 2012 brengt de integratie van allochtonen in beeld aan de hand van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie in de Nederlandse samenleving. In deze editie worden de ontwikkelingen van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen (Turks, Marokkaans, Surinaams en Antilliaans) beschreven. Daarnaast is er specifiek aandacht voor een viertal niet-westerse vluchtelingengroepen (Afghaans, Iraaks, Iraans en Somalisch) en een drietal Oost-Europese migrantengroepen (Pools, Roemeens en Bulgaars). Het landelijke beeld van integratie wordt geschetst, maar er is ook aandacht voor regionale verschillen in integratie.

Jaarrapport Integratie 2012

Tabellenset Jaarrapport Integratie 2012

De Tabellenset Jaarrapport Integratie 2012 bevat de achterliggende cijfers van de grafieken in deze publicatie.