Nieuwe indeling bevolking naar herkomst

1. Inleiding

Het CBS publiceert al tientallen jaren over migratie en integratie. Vanuit beleid, wetenschap en de samenleving is veel behoefte aan deze cijfers. Sinds eind jaren 1990 worden migranten en hun in Nederland geboren kinderen ingedeeld in westerse en niet-westerse herkomstgroepen. De afgelopen jaren is gebleken dat deze hoofdindeling achterhaald is, en door de maatschappij steeds vaker als moeilijk navolgbaar wordt ervaren. Mede daarom heeft het CBS besloten een nieuwe herkomstindeling voor migranten en hun kinderen te ontwikkelen (CBS, 2021a). De nieuwe hoofdindeling heeft als doel te zorgen voor een meer feitelijke weergave van de statistische informatie over migratie en integratie. Daarnaast blijven alternatieve indelingen, op het niveau van landen of clusteringen van landen, mogelijk voor statistiek en onderzoek door het CBS of derden.

In dit artikel wordt de nieuwe herkomstindeling van migranten en hun in Nederland geboren kinderen besproken. Er worden enkele cijfermatige implicaties van de nieuwe indeling ten opzichte van de oude indeling in kaart gebracht.