Nieuwe indeling bevolking naar herkomst

5. De nieuwe indeling in cijfers

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op enkele cijfermatige implicaties van de overgang op de nieuwe indeling voor Geboren in Nederland en herkomstland.

5.1 Geboren in Nederland (vergeleken met eerste en tweede generatie)

Op 1 januari 2021 telde Nederland 15 miljoen inwoners die in Nederland zijn geboren (tabel 5.1.1), van wie 2 miljoen mensen kinderen van migranten zijn (in de oude benaming: de tweede generatie). Zij hebben een of twee in het buitenland geboren ouder(s). Iets meer dan de helft (1,1 miljoen) van hen heeft één in het buitenland en één in Nederland geboren ouder, iets minder dan de helft (890 duizend) heeft twee in het buitenland geboren ouders. Bijna 2,5 miljoen inwoners van Nederland zijn migranten, zij zijn zelf in het buitenland geboren (voorheen: de eerste generatie). Het overgrote deel van hen heeft twee ouders die ook in het buitenland zijn geboren (2,2 miljoen).

Van de 17,5 miljoen inwoners op 1 januari 2021 was 14,0 procent niet in Nederland geboren (migranten). 11,4 procent van de bevolking was een in Nederland geboren kind van migrant(en) (met ten minste één in het buitenland geboren ouder).

Tabel 5.1.1 Indeling Geboren in Nederland versus oude indeling generaties (x 1 000 inwoners), 1 januari 2021
Nieuwe indelingNieuwe indelingOude indelingOude indelingOude indeling
GeboortelandGeboorteland oudersGeen migratie-
achtergrond
Eerste
generatie
Tweede
generatie
Totaal
NederlandBeiden Nederland13.0310013.031
NederlandEen Nederland,
een buitenland
001.1031.103
NederlandBeiden buitenland00890890
NederlandTotaal13.03101.99315.024
BuitenlandBeiden Nederland13800138
BuitenlandEen Nederland,
een buitenland
01100110
BuitenlandBeiden buitenland02.20302.203
BuitenlandTotaal1382.31302.451
TotaalTotaal13.1702.3131.99317.475

5.2 Herkomstland migranten en in Nederland geboren kinderen van migranten

Op 1 januari 2021 waren bijna 2,5 miljoen inwoners in het buitenland geboren. Volgens de nieuwe indeling heeft twee derde van hen (1,6 miljoen mensen) een Buiten-Europese herkomst (tabel 5.2.1, figuur 5.2.2). Van de klassieke migratielanden is de groep geboren in Turkije (201 duizend) het grootst, gevolgd door in Suriname (178 duizend) of Marokko (173 duizend) migranten. Verder telt Nederland ook een relatief grote groep migranten die in Overig Aziatische landen geboren zijn (497 duizend mensen).

Van de 890 duizend in Nederland geboren inwoners met twee in het buitenland geboren ouders, heeft veruit het grootste deel een Buiten-Europese herkomst. Een vijfde (188 duizend) heeft een Marokkaanse herkomst,  een iets kleiner aantal (164 duizend) een Turkse.

Van de 1,1 miljoen in Nederland geboren inwoners met één in het buitenland geboren ouder, heeft 44 procent een in een ander Europees land geboren ouder. Buiten Europa heeft de grootste groep (191 duizend) een in Indonesië geboren vader of moeder.

Tabel 5.2.1 Nieuwe indeling herkomstland en Geboren in Nederland (x 1 000 inwoners), 1 januari 2021
Geboren inGeboren inGeboren inGeboren inGeboren inGeboren inGeboren inGeboren inGeboren in
HerkomstlandHerkomstlandNederland,
ouders Nederland
Nederland,
1 ouder buitenland
Nederland,
2 ouders buitenland
Nederland,
1 of 2 ouders buitenland
Buitenland,
2 ouders Nederland
Buitenland,
1 ouder buitenland
Buitenland,
2 ouders buitenland
Buitenland,
totaal
Totaal
Nederland13.031000000013.031
Europa (excl. Nederland)048311559746547298291.427
Buiten-EuropaTotaal06207761.39692561.4741.6223.017
Buiten-EuropaIndonesië019168259151479108367
Buiten-EuropaMarokko05418824201172173414
Buiten-EuropaNederlandse Cariben0453580858699179
Buiten-EuropaSuriname07310918223173178360
Buiten-EuropaTurkije05816422212198200423
Buiten-EuropaOverig Afrika05473127117184202329
Buiten-EuropaOverig Amerika
en Oceanië
07817952915119163258
Buiten-EuropaOverig Azië068122190259463497687
Totaal13.0311.1038901.9931381102.2032.45117.475

Figuur 5.2.2 Bevolking naar herkomstland, 1 januari 2021
HerkomstlandEuropa (excl. Nederland) (x 1 000 inwoners)Indonesië (x 1 000 inwoners)Marokko (x 1 000 inwoners)Nederlandse Cariben (x 1 000 inwoners)Suriname (x 1 000 inwoners)Turkije (x 1 000 inwoners)Overig Afrika (x 1 000 inwoners)Overig Amerika en Oceanië (x 1 000 inwoners)Overig Azië (x 1 000 inwoners)
In het buitenland geboren82910817399178201202163497
In Nederland geboren, 1 of 2 ouders buitenland5982592428018222212795190
waarvan
In Nederland geboren, 1 ouder buitenland48319154457358547868
In Nederland geboren, 2 ouders buitenland11568188351091647317122
 

Herkomstland en een of twee in het buitenland geboren ouders

Van alle kinderen van migranten, die dus in Nederland zijn geboren, heeft 55 procent één in Nederland en één in het buitenland geboren ouder (tabel 5.2.3). Dat percentage verschilt naar herkomst, en is het hoogst bij in Nederland geboren mensen met een Overig Amerikaanse of Oceanische herkomst (82 procent) en bij degenen met een Europese herkomst (81 procent). Van de in Nederland geboren kinderen van Marokkaanse of Turkse migranten heeft respectievelijk 22 en 26 procent één in het buitenland geboren ouder.

Van de migranten, in het buitenland geboren, heeft het overgrote deel (90 procent) twee in het buitenland geboren ouders (tabel 5.2.3). Net als bij in Nederland geboren kinderen van migranten is het aandeel met twee in het buitenland geboren ouders het hoogst onder migranten met Marokkaanse of Turkse herkomst. Van hen heeft nagenoeg iedereen twee in het buitenland geboren ouders. Ook onder migranten met een Surinaamse herkomst is dit aandeel met 97 procent hoog. Migranten met Indonesische of Overig Amerikaanse of Oceanische herkomst hebben met 73 procent het minst vaak twee in het buitenland geboren ouders.

Herkomstland vergeleken met westers/niet-westers

Migranten en hun kinderen met een Overig Amerikaanse of Oceanische herkomst en met een Overig Aziatische herkomst, werden in de oude indeling deels bij westers en deels bij niet-westers ingedeeld (tabel 5.2.3 en 5.2.4). Voor Amerika en Oceanië komt dit onder andere doordat de landen uit Noord-Amerika en Oceanië werden gerekend tot westerse landen en landen uit Zuid- en Midden-Amerika tot niet-westerse landen. Daarnaast werden ook Japan en voormalige Sovjet-Unie landen zoals Kazachstan en Oezbekistan gezien als westers land, terwijl de overige landen werden gerekend tot niet-westers. Bij de Overig Afrikaanse landen speelt dit niet, zij werden allemaal gerekend tot niet-westerse landen.

Tabel 5.2.3 In Nederland geboren bevolking naar herkomstland versus oude indeling westers/niet-westers (x 1 000 inwoners), 1 januari 2021
Geboorteland oudersOude indelingNederlandEuropa (excl.
Nederland)
Buiten-Europa,
totaal
IndonesiëMarokkoNederlandse-
Cariben
SurinameTurkijeOverig
Afrika
Overig Amerika
en Oceanië
Overig
Azië
Totaal
Beiden NederlandGeen
migratieachtergrond
13.031000000000013.031
Een Nederland, een buitenlandWesters048323119100000382713
Beiden buitenlandWesters011572680000031187
Een Nederland, een buitenlandNiet-westers00389054457358543966389
Beiden buitenlandNiet-westers007040188351091647313122704
Totaal13.0315971.39625924280182223127951901.993

Tabel 5.2.4 In het buitenland geboren bevolking naar herkomstland versus oude indeling westers/niet-westers (x 1 000 inwoners), 1 januari 2021
Geboorteland oudersOude indelingEuropa (excl.
Nederland)
Buiten-Europa,
totaal
IndonesiëMarokkoNederlandse-
Cariben
SurinameTurkijeOverig
Afrika
Overig Amerika
en Oceanië
Overig
Azië
Totaal
Beiden NederlandGeen
migratieachtergrond
4632150000017079
Een Nederland, een buitenlandWesters542314000008077
Beiden buitenlandWesters7291257900000396854
Beiden NederlandGeen
migratieachtergrond
0600082111132560
Een Nederland, een buitenlandNiet-westers0330153277933
Beiden buitenlandNiet-westers01.349017286173198184794561.349
Totaal8291.6221091731001782002021634972.451