Nieuwe indeling bevolking naar herkomst

6. Tot slot

Ter vervanging van westers/niet-westers en migratiegeneratie heeft het CBS ervoor gekozen een hoofdindeling te gebruiken die bestaat uit twee onderdelen: geboren in Nederland of het buitenland en herkomst op basis van werelddelen. Deze indeling wordt vanaf 2022 geleidelijk ingevoerd in de statistieken, tabellen in StatLine en overige publicaties.

Het besluit over de nieuwe hoofdindeling betekent niet dat dit de enige indeling is die het CBS zal gebruiken. Wanneer de onderzoeksvraag daar aanleiding toe geeft, kan worden afgeweken van de hoofdindeling en worden gekozen voor een indeling die beter past bij het desbetreffende onderzoek.