New classification of population by origin

References

CBS (2012). Jaarrapport Integratie (CBS annual report on integration). The Hague/Heerlen/Aruba: Statistics Netherlands.

CBS (2016). Jaarrapport Integratie (CBS annual report on integration). The Hague/Heerlen/Aruba: Statistics Netherlands.

CBS (2021a). Article. Het gebruik van “westers – niet-westers” door het CBS [CBS use of ‘western – non-western’].

CBS (2021b). Longread. CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken [CBS assessment framework for migration and integration statistics].

CBS (2021c). Article. Dialoog CBS met stakeholders: vervanging indeling westers en niet-westers [Dialogue between CBS and stakeholders: replacing western and non-western classification].

Eurostat (2021). EU legislation on the 2021 population and housing censuses.

United Nations Development Programme (2021). Human Development Index. Consulted on 16 November 2021.

UNStats (2021). Standard country or area codes for statistical use (M4). Consulted on 16 November 2021.

World Values Study (2021). Consulted on 16 November 2021.