Keuzes rond de zorgverzekering

Referenties

Boonstra, H.J. (2019). Weging Gezondheidsenquête 2014. Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Brabers, A.E.M., L. Holst en J.D. de Jong (z.d.). Barometer wisselen van zorgverzekeraar. Utrecht: Nivel (PDF). Geraadpleegd op 8 juni 2021 via: https://www.nivel.nl/consumentenpanel

CBS (2021). Onderzoeksbeschrijving Gezondheidsenquête vanaf 2014. https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gezondheidsenquete-vanaf-2014

Jong, J.D. de, A.E.M Brabers, S. Bouwhuis, M. Bomhoff en R. Friele (2015). Het functioneren van de zorgverzekeringsmarkt. Een kennissynthese. Utrecht: Nivel. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Functioneren-zorgverzekeringsmarkt.pdf

Schors, W., A.E.M van der Brabers en J.D. de Jong (2020). Does the chronically ill population in the Netherlands switch their health insurer as often as the general population? Emperical evidence from a nationwide survey study. BMC Health Services Research: 376(2020).

Smeets, M., en J. van den Brakel (2021). Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2021/toelichting-berekening-kwartaal-en-jaarcijfers-gezondheidsenquete-2020?onepage=true

Vektis (2020). Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2020. Inzicht in het overstapseizoen. https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/zorgthermometer-verzekerden-in-beeld-2020

VWS (2016). Het Nederlandse zorgstelsel. Den Haag, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/02/09/het-nederlandse-zorgstelsel