Keuzes rond de zorgverzekering

Bijlage

Vraagstellingen zorgverzekeringsblok CBS-Gezondheidsenquête 2020

Welke zorgverzekering heeft u op dit moment: Heeft u

 1. alleen een basisverzekering
 2. of een basisverzekering en een aanvullende verzekering met aanvullende tandartsverzekering
 3. of een basisverzekering en een aanvullende verzekering zonder aanvullende tandartsverzekering
 4. of een basisverzekering en alleen een aanvullende tandartsverzekering
 5. of heeft u geen zorgverzekering?
 6. weet niet

Bent u collectief verzekerd?

 1. Nee
 2. Ja, via mijn werkgever
 3. Ja, via mijn partner of ander familielid
 4. Ja, via een patiëntenvereniging
 5. Ja, via een vakbond
 6. Ja, via de gemeente
 7. Ja, via een ander collectief
 8. weet niet

Bij het kiezen van een zorgverzekering spelen verschillende aspecten een rol. Geef aan welke aspecten voor u het belangrijkste waren bij het kiezen van uw huidige zorgverzekering. Was dat:

 1. de hoogte van de premie van de zorgverzekering,
 2. de hoogte van het vrijwillig eigen risico,
 3. de voordelen bij een collectiviteit,
 4. de dekking van specifieke zorgaanbieders,
 5. de dekking van specifieke medicijnen,
 6. de dekking van specifieke hulpmiddelen,
 7. de dekking van de aanvullende verzekering,
 8. de service van de verzekeraar, bijvoorbeeld goede wachtlijstbemiddeling, snelle verwerking van declaraties en hulp bij het kiezen van een zorgaanbieder,
 9. vrije acceptatie bij aanvullende verzekering,
 10. of iets anders?

Ieder jaar kan iedereen in Nederland vanaf half november tot en met december wisselen van zorgverzekeraar en/of iets veranderen aan de zorgverzekering. Heeft u in november/december 2019 één of meer van de volgende zaken veranderd.

 1. bent u overgestapt naar een andere zorgverzekeraar,
 2. heeft u een andere basisverzekering gekozen,
 3. heeft u een (andere) aanvullende verzekering gekozen,
 4. heeft u de aanvullende verzekering (deels) opgezegd,
 5. heeft u uw eigen risico verhoogd,
 6. heeft u uw eigen risico verlaagd,
 7. heeft u iets anders veranderd,
 8. of heeft u niets gewijzigd?
 9. weet niet

Heeft u toen wel overwogen om één of meer van de volgende zaken te veranderen aan uw zorgverzekering. Heeft u:

 1. erover nagedacht om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar,
 2. erover nagedacht om een andere basisverzekering te kiezen,
 3. erover nagedacht om een (andere) aanvullende verzekering te kiezen,
 4. erover nagedacht om de aanvullende verzekering (deels) op te zeggen,
 5. erover nagedacht om mijn eigen risico te verhogen,
 6. erover nagedacht om mijn eigen risico te verlagen,
 7. heeft u iets anders overwogen,
 8. of heeft u niet overwogen om iets te wijzigen aan de zorgverzekering?
 9. weet niet

Welke reden(en) speelden een rol om iets te veranderen aan uw zorgverzekering. Wilde u:

 1. een lagere premie,
 2. een andere dekking van de aanvullende verzekering, bijvoorbeeld meer of minder fysiotherapie of andere tandartsvergoeding,
 3. meer of andere keuze van zorgaanbieders,
 4. of verwachtte u dat u meer zorg zou gaan gebruiken,
 5. of verwachtte u dat u minder zorg zou gaan gebruiken,
 6. verwachtte u dat de service of dienstverlening van de nieuwe zorgverzekeraar beter zal zijn,
 7. was u ontevreden over de oude verzekering,
 8. of was er een andere reden?

Welke reden(en) speelden een rol om niets te wijzigen aan uw zorgverzekering. Was dat omdat:

 1. u tevreden bent over de huidige verzekering,
 2. of had u geen tijd of zin om alles uit te zoeken,
 3. raakte u de weg kwijt in alle informatie,
 4. vond u de informatie niet duidelijk en wist niet wat ik moest doen,
 5. bent u bang dat u niet geaccepteerd wordt bij een andere verzekeraar,
 6. zag u geen verschillen tussen de verzekeringen,
 7. of was er een andere reden?