Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:basisverzekering
16 resultaten voor keyword:basisverzekering

Keuzes rond de zorgverzekering

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van het vragenblok over het zorgverzekeringsgedrag beschreven dat in 2020 eenmalig deel uitmaakte van de CBS Gezondheidsenquête. Speciale aandacht is...

Publicaties

Zorglasten per Nederlander ruim 5 300 euro

De totale zorglasten per Nederlander bedroegen in 2014 gemiddeld ruim 5 300 euro. In 2006, het jaar dat de Zorgverzekeringswet werd ingevoerd, was dit bijna 4 000 euro.

Artikelen

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006-2013

De uitgaven van de basisverzekering zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen, enerzijds door het stijgende gebruik van de gezondheidszorg, anderzijds omdat een deel van de zorgkosten die eerder door...

Artikelen

Premie basisverzekering bleef lange tijd gelijk, vermogens van zorgverzekeraars stegen

Tussen 2011 en 2014 is de premie van de basisverzekering ongeveer gelijk gebleven, op ruim 1 300 euro per jaar. In 2006 was de jaarpremie nog geen 950 euro. Onlangs werd bekend dat in 2015 de...

Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2013

In Gezondheid en zorg in cijfers 2013 doet het CBS verslag van nieuwe cijfers

Publicaties

Bijstellingen Sectorrekeningen Kwartalen 2012 ESA 1995

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de kwartalen van 2012. Deze cijfers zijn berekend volgens de voorschriften van ESA 1995.

Artikelen

Zorgkosten niet-westerse allochtonen verschillen van autochtonen

In 2010 werd voor de zorg die onder de basisverzekering valt door verzekeraars 2 100 euro per persoon vergoed. Wanneer gecorrigeerd is voor verschillen in de leeftijdsopbouw blijkt dat personen van...

Artikelen

Gemiddeld 2 100 euro per persoon zorgkosten vanuit basisverzekering

Voor de zorg die valt onder de basisverzekering werd door verzekeraars per persoon gemiddeld 2 100 euro vergoed in 2010. Voor vrouwen ligt dit hoger dan voor mannen. Meer dan de helft van deze kosten...

Artikelen

Uitgaven aan zorg met 3,2 procent gestegen

In 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 90,0 miljard euro. Dit is 3,2 procent meer dan in 2010. In de periode 2004-2008 stegen de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 6,8...

Artikelen

Ruim 300 000 wanbetalers Zorgverzekeringswet

Op 1 september 2009 waren er 304 duizend wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet, een stijging van 60 procent ten opzichte van de eerste meting van het aantal wanbetalers eind 2006. Toen lag het...

Artikelen

Stijging wanbetalers zorgverzekeringswet

Eind 2008 waren er 280 duizend wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet, een stijging van 16 procent ten opzichte van eind 2007.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen