Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:zorgpremie
14 resultaten voor keyword:zorgpremie

Lagere premie meest genoemde reden bij overstap zorgverzekeraar

Eind 2019 bracht 1 op de 5 volwassenen een wijziging aan in hun zorgverzekering. Mensen die toen wisselden van zorgverzekeraar noemden een lagere premie het vaakst als reden om over te stappen. Ruim...

Artikelen

Keuzes rond de zorgverzekering

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van het vragenblok over het zorgverzekeringsgedrag beschreven dat in 2020 eenmalig deel uitmaakte van de CBS Gezondheidsenquête. Speciale aandacht is...

Publicaties

Opnieuw minder wanbetalers zorgverzekering

Het aantal inwoners van Nederland dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie is in 2018 verder afgenomen.

Artikelen

Solidariteit in de gezondheidszorg

Solidariteitsvoorkeuren van volwassenen in 2018 ten aanzien van mensen met een (on)gezonde leefstijl naar eigen leefstijl en achtergrondkenmerken.

Publicaties

Solidariteit in de gezondheidszorg

Solidariteitsvoorkeuren van volwassenen in 2018 ten aanzien van mensen met een (on)gezonde leefstijl naar eigen leefstijl en achtergrondkenmerken.

Artikelen

Meer wanbetalers zorgpremie sinds 2010

Het aantal personen dat minstens een half jaar achter loopt met het betalen van zijn zorgpremie is sinds 2010 toegenomen van 244 duizend naar 298 duizend in 2014. Het aandeel steeg daarmee van iets...

Artikelen

Zorgtoeslag compenseert 41 procent van betaalde zorgpremie

Bijna 60 procent van de Nederlandse huishoudens ontving in 2013 zorgtoeslag. Vergeleken met 2012 is meer zorgtoeslag uitgekeerd aan een kleinere groep huishoudens, met name aan eenoudergezinnen....

Artikelen

Huishoudens besparen op aanvullende zorgverzekering

Nederlandse huishoudens hebben in 2013 minder betaald voor hun zorgverzekering dan in 2012. Meer huishoudens zagen af van een aanvullende verzekering en wisten zo hun zorgpremie te verlagen. Van de...

Artikelen

Mening meerderheid: hogere zorgpremie voor hoge inkomens

Ruim de helft van de volwassen Nederlanders vindt dat mensen met een hoog inkomen meer zorgpremie zouden moeten betalen. Solidariteit met kwetsbare groepen is er ook: groepen met een hoger...

Artikelen

Solidariteitsvoorkeuren in de zorg

Ondanks de toegenomen zorguitgaven en hogere zorgpremie is de solidariteit in de gezondheidszorg sinds 2010 niet veranderd. Ouderen, mensen met een niet zo goede gezondheid en mensen die erfelijk...

Artikelen

Zorgpremie gemiddeld 225 euro per maand

Inclusief de premies voor eventuele aanvullende verzekeringen besteedden huishoudens in 2012 gemiddeld bijna 2 700 euro aan zorgpremie. Dat komt neer op 225 euro per maand.

Artikelen

Solidariteit in de gezondheidszorg

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. De meeste Nederlanders ondersteunen dit principe. Zij zijn van mening dat ouderen, mensen met een niet zo...

Artikelen

Mening meerderheid: hogere zorgpremie bij ongezonde leefstijl

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat rokers en mensen die veel alcohol drinken een hogere premie voor de zorgverzekering zouden moeten betalen.

Artikelen