Keuzes rond de zorgverzekering

5. Wat waren de redenen om niets te wijzigen?

Bijna kwart van niet-wijzigers heeft wel over wijziging nagedacht

Bijna drie kwart van de verzekerden die eind 2019 geen wijzigingen aanbrachten in hun zorgverzekering zei ook geen wijziging te hebben overwogen, bijna een kwart had wel over een of meer wijzigingen nagedacht en 3 procent wist niet of ze het overwogen hadden. Veruit de meeste verzekerden (82 procent) die niet overwogen hadden iets te wijzigen, veranderden (mede) niets aan hun zorgverzekering omdat ze tevreden waren met de huidige verzekering. Geen tijd of zin hebben om het uit te zoeken werd door 16 procent van de niet-overwegers als reden opgegeven. Andere redenen werden relatief weinig genoemd.

Vooral nagedacht over overstappen

Bij de groep die wel een of meer wijzigingen heeft overwogen, ging het in ruim de helft van de gevallen om het overstappen naar een andere verzekeraar. Een derde zei te hebben nagedacht over een (andere) aanvullende verzekering. Er waren hier geen grote verschillen tussen mensen met en zonder langdurige aandoening(en).

Ook bij de groep die wel een of meer wijzigingen had overwogen, was tevredenheid met de huidige verzekering met 53 procent de meest genoemde reden om deze uiteindelijk niet door te voeren. Geen tijd/zin om alles uit te zoeken werd door ongeveer 3 op de 10 als reden hiervoor genoemd.

5.1 Wijzigingen aan de zorgverzekering die eind 2019 overwogen werden1), 2020 (% van niet-wijzigers)
TotaalMet langdurige aandoening(en)Zonder langdurige aandoening
Overstap naar andere verzekeraar565358
(Andere) aanvullende verzekering323232
Aanvullende verzekering (deels) opzeggen141613
Andere basisverzekering10811
Eigen risico omhoog859
Eigen risico omlaag757
Anders675
1)Meerdere antwoorden waren mogelijk, waardoor de percentages optellen tot boven de 100.

5.2 Redenen om eind 2019 niets te wijzigen aan de zorgverzekering1), 2020 (% van overwegers)
Totaal Met langdurige aandoening(en)Zonder langdurige aandoening
Tevreden met huidige verzekering534855
Geen tijd/zin om uit te zoeken292631
Zag geen verschil tussen verzekeringen131213
Raakte de weg kwijt in alle info121510
Informatie niet duidelijk574
Bang niet geaccepteerd te worden371
Anders151615
1)Meerdere antwoorden waren mogelijk, waardoor de percentages optellen tot boven de 100.