Keuzes rond de zorgverzekering

4. Wie veranderde van verzekering of paste deze aan?

1 op de 5 bracht eind 2019 wijzigingen aan in verzekering

Van de verzekerden gaf 77 procent aan eind 2019 geen wijzigingen te hebben aangebracht in hun zorgverzekering, 20 procent zei dit wel te hebben gedaan en 2 procent wist het niet. De meest genoemde wijzigingen waren het overstappen naar een andere zorgverzekeraar (8 procent) en het nemen van een (andere) aanvullende verzekering (8 procent).

4.1 Wijzigingen in zorgverzekering die eind 2019 werden aangebracht, 2020
WijzigingAandeel (% van verzekerden)
Andere zorgverzekeraar8
(Andere) aanvullende verzekering8
Aanvullende verzekering (deels) opgezegd3
Andere basisverzekering2
Eigen risico verhoogd2
Eigen risico verlaagd1
Iets anders gewijzigd1

40-minners en hoogopgeleiden stapten het vaakst over

Onder 18- tot 40-jarigen kwam het wisselen van zorgverzekeraar eind 2019 relatief veel voor. Ook deden hoogopgeleiden dit vaker dan laagopgeleiden.
Verzekerden met een langdurige aandoening veranderden minder vaak van verzekeraar dan verzekerden zonder langdurige aandoening: 7 tegen 9 procent. Daarbij moet worden opgemerkt dat mensen met een langdurige aandoening gemiddeld ouder en lager opgeleid zijn dan degenen zonder een dergelijke aandoening. Wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in onderwijsniveau, leeftijd en geslacht verdwijnt het verschil in overstappercentage tussen beide groepen.

4.2 Eind 2019 overgestapt naar andere zorgverzekeraar, 2020
AchtergrondkenmerkenAandeel (% van verzekerden)
Totaal8
Man8
Vrouw8
18 tot 20 jaar9
20 tot 30 jaar14
30 tot 40 jaar13
40 tot 50 jaar7
50 tot 55 jaar7
55 tot 65 jaar6
65 tot 75 jaar5
75 jaar of ouder2
Basisonderwijs4
Vmbo, mbo1, avo onderbouw6
Havo, vwo, mbo7
Hbo-, wo-bachelor10
Hbo-, wo-master, doctor11
1e (laagste) inkomenskwintiel10
2e inkomenskwintiel5
3e inkomenskwintiel8
4e inkomenskwintiel8
5e (hoogste) inkomenskwintiel8
Wel langdurige aandoening(en)7
Geen langdurige aandoening9
 

Vrouwen namen vaker (andere) aanvullende verzekering dan mannen

Bij het kiezen van een (andere) aanvullende zorgverzekering eind 2019 zijn in grote lijnen dezelfde patronen zichtbaar. Dit werd het meest gedaan door verzekerden in de leeftijdsgroepen van 20 tot 55 jaar en door hoger opgeleiden. Ook deden vrouwen dit vaker dan mannen. Tussen verzekerden met en zonder langdurige aandoening is er geen verschil te zien, waarbij weer kan worden opgemerkt dat de mensen met een langdurige aandoening relatief oud en lager opgeleid zijn. Wanneer wordt gecorrigeerd voor verschillen in onderwijsniveau, leeftijd en geslacht, blijkt het aandeel dat een (andere) aanvullende verzekering neemt hoger te zijn bij mensen met een langdurige aandoening dan bij personen zonder zo’n aandoening.

4.3 Eind 2019 (andere) aanvullende zorgverzekering genomen, 2020
AchtergrondkenmerkenAandeel (% van verzekerden)
Totaal8
Man6
Vrouw9
18 tot 20 jaar3
20 tot 30 jaar12
30 tot 40 jaar10
40 tot 50 jaar9
50 tot 55 jaar9
55 tot 65 jaar6
65 tot 75 jaar4
75 jaar of ouder2
Basisonderwijs3
Vmbo, mbo1, avo onderbouw4
Havo, vwo, mbo8
Hbo-, wo-bachelor9
Hbo-, wo-master, doctor10
1e (laagste) inkomenskwintiel7
2e inkomenskwintiel6
3e inkomenskwintiel10
4e inkomenskwintiel8
5e (hoogste) inkomenskwintiel7
Wel langdurige aandoening(en)8
Geen langdurige aandoening8
 

Lagere premie belangrijkste reden voor wijziging

Bijna de helft van de verzekerden die eind 2019 een wijziging aanbrachten in hun zorgverzekering deden dit naar eigen zeggen (mede) vanwege een lagere premie. Een andere dekking van de aanvullende verzekering werd door ruim een derde als reden voor de wijziging genoemd.
Een lagere premie speelde vooral vaak een rol bij de beslissing om aanvullende verzekeringen (deels) op te zeggen (66 procent) of over te stappen op een andere verzekeraar (57 procent). Van de verzekerden die een (andere) aanvullende verzekering namen, deden 6 op de 10 dit vanwege de dekking van de aanvullende verzekering. Ook de verwachting van een hoger zorggebruik werd in deze groep relatief veel als reden voor de wijziging genoemd: door 21 procent. De verwachting van een lager zorggebruik was daarentegen relatief vaak een reden voor het (deels) opzeggen van aanvullende verzekeringen, namelijk in bijna 4 op de 10 gevallen.

4.4 Redenen om eind 2019 wijzigingen aan te brengen in de zorgverzekering1), 2020 (% van wijzigers)
TotaalOvergestapt naar andere verzekeraar (Andere) aanvullende verzekering Aanvullende verzekering (deels) opgezegd
Lagere premie48573366
Andere dekking aanvullende verzekering37346228
Verwachting meer zorggebruik1410215
Verwachting minder zorggebruik1351138
Meer/andere keuze zorgaanbieders4821
Verwachting betere service4930
Ontevreden over oude verzekering3621
Anders141786
1)Meerdere antwoorden waren mogelijk, waardoor de percentages optellen tot boven de 100.