Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan

Referenties

Bauer, P., J. Brugger, F. König en M. Posch (2021). An international comparison of age and sex dependency of COVID-19 deaths in 2020: a descriptive analysis. In: Scientific Reports 11, 19143.

Beer, J. de (2012). Crisis in de economie, crisis in de relatie- en gezinsvorming? In: Bevolkingstrends, 12 november 2012.

Beer, J. de, en J. Latten (2018). De weerbarstige relatie tussen baby’s en conjunctuur. In: Demos, jaargang 34, nr. 9. 

CBS (13 mei 2019). Mijlpalen twintigers schuiven op. Nieuwsbericht, 13 mei 2019. 

CBS (3 april 2020). Sterfte neemt toe. Nieuwsbericht, 3 april 2020.

CBS (3 september 2021). In augustus opnieuw oversterfte. Nieuwsbericht, 3 september 2021.

CBS (29 januari 2021). Bijna 169 duizend mensen overleden in 2020, 10 procent meer dan verwacht. Nieuwsbericht, 29 januari 2021.

CBS (17 augustus 2021). Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal. Nieuwsbericht, 17 augustus 2021.

CPB (2020). Macro Economische Verkenning (MEV) 2021

CPB (2021). Ramingen

Hauser, A., M.J. Counotte, C.C. Margossian, G. Konstantinoudis, N. Low, C.L. Althaus and J. Riou (2020). Estimation of SARS-CoV-2 mortality during the early stages of an epidemic: A modeling study in Hubei, China, and six regions in Europe. In: POLS Medicine, 28 july 2020. 

Janssen, F. (2019). Smoking's impact on mortality in Europe. In: Population and Societies. 2019; Vol. 2019, No. 571. pp. 1–4. 

Koninklijk Actuarieel Genootschap (5 juli 2021). Koninklijk Actuarieel Genootschap verwacht geen blijvend effect op de toekomstige levensverwachting door COVID-19. Persbericht 5 juli 2021. 

Loozen, S. en R. Kloosterman (2019). Opvattingen over de timing van het ouderschap. In: Statistische Trends, oktober 2019. 

Luppi, F., B. Arpino en A. Rosina (2020). The impact of COVID-19 on fertility plans in Italy, Germany, France, Spain, and the United Kingdom. In: Demographic Research, 43–47 p. 1 399–1 412. 

Meyerowitz-Katz, G. and L. Merone (2020). A systematic review and meta-analysis of published research data on COVID-19 infection-fatality rates. In: MedRxiv preprint, 7 july 2020. 

Regt, S. de, C. van Duin en L. Stoeldraijer (2021). Bevolkingsprognose 2020–2070: Veronderstellingen over immigratie. In: Statistische Trends, 2 juni 2021.

RIVM (2021). Werking en bescherming

SER (2019). Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019. Verkenning 19/11, augustus 2019. 

Stoeldraijer, L., C. van Duin en F. Janssen (2013). Bevolkingsprognose 2012–2060: model en veronderstellingen betreffende de sterfte. In: Bevolkingstrends, 27-6-2013.

Stoeldraijer, L. en C. Harmsen (2017). De levensverwachting meet de sterfte. In: Bevolkingstrends 2017|04.

Stoeldraijer, L., S. de Regt, S., C. van Duin, C. Huisman en S. te Riele (2020). Bevolkingsprognose 2020–2070: bevolking groeit langzamer door corona. In: Statistische Trends, 16 december 2020.

Stoeldraijer, L. (2020a). Sterfte en levensverwachting in de 21ste eeuw: waarom veranderde de trend rond 2012? In: Statistische Trends, 25 september 2020.

Stoeldraijer, L. (2020b). De invloed van corona op onze levensverwachting. In: Statistische Trends, 25 september 2020.

Stoeldraijer, L., S. te Riele, C. van Duin en P. van der Reijden (2021). Huishoudensprognose 2021–2070: groei aantal huishoudens houdt aan. In: Statistische Trends, 16 december 2021.