Opvattingen over de timing van het ouderschap

© Hollandse Hoogte
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends staan opvattingen over de timing van het ouderschap centraal. In hoeverre vindt de volwassen bevolking in Nederland het van belang dat wanneer mensen aan kinderen beginnen ze hun opleiding hebben afgerond, en een vaste baan en voldoende inkomen hebben? Is werkervaring belangrijk, of juist een tijdje van de vrijheid hebben genoten? Hoe denkt men over het huwelijk versus samenwonen? Welke leeftijd wordt als ideale leeftijd voor het moeder- en vaderschap beschouwd? Behalve de opvattingen van alle volwassenen, komen ook verschillen tussen bevolkingsgroepen aan bod.
Meer dan 90 procent van de volwassen bevolking vindt dat er eerst voldoende inkomen moet zijn en dat men een vaste relatie moet hebben voordat er kinderen komen. Ook een afgeronde opleiding, samenwonen en een vaste baan vinden volwassenen belangrijke voorwaarden voor het ouderschap. Als ideale leeftijd voor het moederschap wordt gemiddeld 25,8 jaar genoemd; voor het vaderschap is dat 26,8 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop mensen daadwerkelijk kinderen krijgen ligt respectievelijk vier en zes jaar later.