Auteur: Lenny Stoeldraijer

De invloed van corona op onze levensverwachting

Over deze publicatie

Het nieuwe coronavirus heeft een grote impact gehad in Nederland sinds februari 2020. In de eerste helft van 2020 overleden er meer mensen dan wanneer er geen corona-epidemie was geweest. In dit artikel wordt gekeken wat het mogelijke effect is van de hogere sterfte in het eerste half jaar en de nog onbekende sterfte in het tweede half jaar als gevolg van corona (direct of indirect) voor de levensverwachting in 2020. Ook wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen van corona voor de levensverwachting in toekomstige jaren. De extra sterfte in 2020 zorgt ervoor dat de levensverwachting in 2020 lager is dan wanneer er geen corona-epidemie was geweest, maar dit hoeft echter niet te betekenen dat de levensverwachting in alle toekomstige jaren lager ligt.