Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan

5. Tot slot

In dit artikel is de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2021 en 2070 volgens de Kernprognose 2021–2070 beschreven. Deze prognose is een update van de Bevolkingsprognose 2020–2070, die in december 2020 werd gepubliceerd. In de Kernprognose zijn de veronderstellingen voor geboorte, migratie en sterfte geactualiseerd.

Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking door tot 20,6 miljoen inwoners in 2070. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei. De verwachte bevolkingsomvang in 2070 is 176 duizend groter dan volgens de prognose uit 2020. Dit is met name het gevolg van aangepaste veronderstellingen voor geboorte en emigratie.