Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan

2. Recente ontwikkeling en vergelijking met Bevolkingsprognose 2020-2070

2.1 Recente bevolkingsontwikkeling

In de periode 2013–2016 verdubbelde de bevolkingsgroei van 49 duizend tot 103 duizend. De toename was het gevolg van oplopende immigratie: in 2016 immigreerden 231 duizend mensen, terwijl dat er 165 duizend waren in 2013. De asielmigratie leverde hieraan een belangrijke bijdrage, maar ook de immigratie uit andere Europese landen en van mensen met een Nederlandse achtergrond nam toe. De bevolkingsgroei tussen 2013 en 2016 bleef beperkt doordat de emigratie en het aantal overledenen ook toenamen.

Na 2016 daalde het aantal asielmigranten dat naar Nederland komt, maar de immigratie bleef toenemen. De totale immigratie steeg tot 269 duizend in 2019. Het aantal emigranten en het aantal overledenen namen geleidelijk toe, terwijl het aantal levend geboren kinderen iets afnam. In 2019 groeide de bevolking met 125 duizend inwoners.

Als gevolg van de coronapandemie nam de immigratie in 2020 af tot 221 duizend. De emigratie daalde naar 152 duizend. Het aantal overledenen nam toe tot 169 duizend en er werden 169 duizend kinderen geboren.

In 2021 neemt de immigratie weer toe, op basis van de voorlopige cijfers tot en met oktober 2021. De emigratie is verder gedaald, het aantal geboorten is toegenomen en het aantal overledenen bleef nagenoeg gelijk.

2.1.1 Bevolkingsontwikkeling
 Levend geboren kinderen (x 1 000)Overledenen (x 1 000)Immigratie (x 1 000)Emigratie incl. saldo administratieve correcties (x 1 000)Bevolkingsgroei (x 1 000)
2000206,6140,5132,979,0123,1
2001202,6140,4133,482,6118,2
2002202,1142,4121,396,987,3
2003200,3141,9104,5104,865,5
2004194,0136,694,0110,247,5
2005187,9136,492,3119,728,7
2006185,1135,4101,2132,523,8
2007181,3133,0116,8122,647,4
2008184,6135,1143,5117,880,4
2009184,9134,2146,4111,989,2
2010184,4136,1154,4121,480,8
2011180,1135,7163,0133,274,5
2012176,0140,8158,4144,549,2
2013171,3141,2164,8145,749,7
2014175,2139,2182,9147,971,4
2015170,5147,1204,6149,578,4
2016172,5149,0230,7151,5102,4
2017169,8150,2235,0154,399,6
2018168,5153,4243,7157,4101,1
2019169,7151,9269,1161,0125,4
2020168,7168,7220,9152,567,8
2021*179,8168,1245,2138,7118,2
* Voorlopig cijfer.

2.2 Vergelijking voorgaande prognoses met realisatie

De ramingen die voor de migratie, geboorte en sterfte over 2020 in de Bevolkingsprognose 2020–2070 werden gebruikt, kwamen redelijk overeen met de realisaties. Het aantal immigranten is met 10 duizend (5 procent) onderschat, het aantal emigranten met duizend (minder dan 1 procent). De raming voor het aantal overledenen lag 5 duizend (3 procent) te laag, de raming voor het aantal geboorten was gelijk aan het werkelijke aantal. De bevolkingsgroei in 2020 is al met al met 5 duizend (8 procent) onderschat.

Op basis van de voorlopige cijfers tot en met oktober zal het aantal immigranten 2 duizend (1 procent) hoger uitkomen dan de Bevolkingsprognose 2020–2070 verwachtte. De prognose van het aantal emigranten lag 35 duizend (20 procent) hoger dan de huidige raming, het aantal levend geboren kinderen was 19 duizend (11 procent) lager, het aantal overledenen was 10 duizend (7 procent) lager. De bevolkingsgroei in 2021 was daardoor 44 duizend (60 procent) hoger dan de groei die in de Bevolkingsprognose werd verwacht.

2.2.1 Bevolkingsontwikkeling 2020 en 2021, waarneming/raming en prognose (x 1 000 )
Levend
geboren
kinderen
OverledenenImmigratieEmigratie incl. saldo administratieve correctiesBevolkingsgroei
Waarneming/raming202016916922115268
Waarneming/raming20211)180168245139118
Bevolkingsprognose202016816421115263
Bevolkingsprognose202116115824417374
Verschil20200-5-10-1-5
Verschil2021-19-10-235-44
1) Raming op basis van voorlopige cijfers van januari tot en met oktober 2021.