Auteur: Lenny Stoeldraijer, Coen van Duin, Sabrina de Regt, Patrick van der Reijden, Saskia te Riele

Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan

Over deze publicatie

Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking tot 20,6 miljoen inwoners in 2070. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei. De verwachte bevolkingsomvang in 2070 is 176 duizend groter dan volgens de prognose uit 2020. Dit komt met name door aangepaste veronderstellingen voor geboorte en emigratie.