Auteur: Lenny Stoeldraijer, Saskia te Riele, Coen van Duin, Patrick van der Reijden

Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan

Over deze publicatie

Begin 2021 waren er iets meer dan 8 miljoen huishoudens in Nederland. Volgens de nieuwe Huishoudensprognose van het CBS stijgt het aantal huishoudens tot 2070 met 1,7 miljoen, tot 9,8 miljoen. De 9 miljoen wordt in 2038 bereikt. De groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens. Begin 2021 maakten deze 38,5 procent uit van alle huishoudens; in 2070 zal dit naar verwachting 42,5 procent zijn. Door de vergrijzing neemt vooral het aantal oudere alleenstaanden sterk toe. Vanaf 2045 zal naar verwachting iets meer dan de helft van de huishoudens bestaan uit mensen die zonder partner wonen, al dan niet met inwonende kinderen. In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, was de ontwikkeling van het aantal huishoudens afwijkend: er gingen relatief veel kinderen uit huis, er gingen veel stellen samenwonen en de buitenlandse migratie lag lager dan de voorgaande jaren. Deze Huishoudensprognose gaat uit van de veronderstelling dat deze afwijkingen tijdelijk zijn.