Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan

Referenties

ABF (2021). Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt 2021-2035. Publicatie, 6 juli 2021.

Alders, M. (2001). Huishoudensprognose 2000–2050: Hoe zeker is de toename van het aantal huishoudens? Bevolkingstrends 49(2), 10-13. 

CBS Statline Monitor Langdurige Zorg (2018). Personen met gebruik Wlz-zorg; leveringsvorm, zorgzwaartepakket.

CBS (19 maart 2018). Steeds langer leven zonder beperkingen. Nieuwsbericht 19 maart 2018.

CBS (28 oktober 2021). Bevolkingsgroei in derde kwartaal net zo hoog als voor corona. Nieuwsbericht, 28 oktober 2021.

CBS Statline (2021). Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Duin, C. van, en C. Harmsen (2009). Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose, Bevolkingstrends, 57(3).

Duin, C. van, L. Stoeldraijer, D. van Roon, en C. Harmsen (2016). Huishoudensprognose 2015-2060: jongeren en ouderen langer thuis. Bevolkingstrends 2016, 4.

Duin, C. van, S. te Riele en L. Stoeldraijer (2018). Huishoudensprognose 2018-2060: opmars eenpersoonshuishoudens zet door. Statistische Trends, december 2018.

Imhoff, E. van, en N. Keilman (1991). LIPRO 2.0: An application of a dynamic demographic projection model to household structure in the Netherlands. Swets and Zeitlinger, Amsterdam. 

Jong, A. de (1994). A macrosimulation model for projecting housholds by size, working paper no. 34 ECE/Eurostat Joint Work Session on Demographic Projections, 1-4 June 1994.

Klijs, B. (2012). Healthy ageing: Tackling the burden of disease and disability in an ageing population, proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kooiman, C., L. Stoeldraijer en C. Harmsen (2021). Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar. Statistische Trends, 25 februari 2021.

Loozen, S., en H. Nicolaas (2009). Samenwonen. In: Relatie en gezin aan het begin van de 21ste eeuw. CBS, Den Haag/Heerlen.

Ministerie van BZK (2021), Staat van de woningmarkt. Jaarrapportage 2021. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2013). Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst. Brief regering, 25 april 2013. 

NOS (2021). Record aantal studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. Nieuwsbericht 4 februari 2021.

Nuffic (2020). Gaan studenten in 2020-2021 nog naar het buitenland? Onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de buitenlandplannen van studenten. Onderzoeksrapport, 23 juni 2020.

Parool (2021). De woningmarkt zit op slot – ook voor statushouders die een huis is toegezegd. Plus Reportage, 21 september 2021. 

Stoeldraijer, L. C. van Duin, S. de Regt, P. van der Reijden en S. te Riele (2021). Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan. Statistische Trends, 16 december 2021.