Bevolkingsgroei in derde kwartaal net zo hoog als voor corona

Drukte op straat in Den Haag
© CBS / Alrik Swagerman
De bevolking van Nederland is in het derde kwartaal van 2021 met 58,7 duizend inwoners gegroeid. Er werden 10,0 duizend meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden, immigranten en emigranten zorgden voor de rest van de groei. De bevolkingsgroei was groter dan in dezelfde periode van 2020, toen er 39,5 duizend inwoners bij kwamen, en vergelijkbaar met de groei in het derde kwartaal van 2019. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In de eerste twee kwartalen was de bevolkingsgroei nog lager dan in precoronajaar 2019. In totaal groeide de bevolking van januari tot en met september 2021 met 90,4 duizend inwoners. Dat waren er meer dan in de eerste drie kwartalen van 2020 (57,7 duizend), maar minder dan in 2019 (103,2 duizend).

Bevolkingsontwikkeling per kwartaal
   2019 (x 1 000)2020 (x 1 000)2021* (x 1 000)
Bevolkingsgroei1e
kwartaal
23,516,712,8
Bevolkingsgroei2e
kwartaal
22,31,518,9
Bevolkingsgroei3e
kwartaal
57,439,558,7
Migratiesaldo1e
kwartaal
24,219,415,6
Migratiesaldo2e
kwartaal
16,73,413,7
Migratiesaldo3e
kwartaal
46,729,948,7
Natuurlijke
aanwas
1e
kwartaal
-0,6-2,7-2,8
Natuurlijke
aanwas
2e
kwartaal
5,6-1,95,2
Natuurlijke
aanwas
3e
kwartaal
10,79,610,0
* voorlopige cijfers

Meer immigranten, minder emigranten

Door buitenlandse migratie, het verschil tussen het aantal immigranten en het aantal emigranten, groeide de bevolking in het derde kwartaal met 48,7 duizend inwoners. In 2020 waren dat er nog 29,9 duizend. Er kwamen meer immigranten dan vorig jaar, maar minder dan in piekjaar 2019. Omdat er minder mensen uit Nederland vertrokken, was het migratiesaldo in het derde kwartaal toch hoger dan in 2019. Er kwamen vooral meer 18- tot 25-jarigen bij door migratie dan in voorgaande jaren. In de zomermaanden is het aantal migranten in deze leeftijdsgroep doorgaans relatief groot.

Immigratie en emigratie per kwartaal
 Kwartaal2019 (x 1 000)2020 (x 1 000)2021* (x 1 000)
Immigranten1e
kwartaal
61,459,548,2
Immigranten2e
kwartaal
52,031,244,6
Immigranten3e
kwartaal
97,175,291,4
Emigranten1e
kwartaal
37,240,232,5
Emigranten2e
kwartaal
35,327,730,9
Emigranten3e
kwartaal
50,445,342,7
* voorlopige cijfers

Eerste drie kwartalen migratiesaldo 78 duizend

Tot en met september 2021 kwamen 184,2 duizend immigranten naar Nederland, en verlieten 106,1 duizend emigranten het land. Per saldo kwamen er dus 78,1 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie. Dat waren er 25,4 duizend meer dan in dezelfde periode van 2020, en 9,5 duizend minder dan in 2019. Er emigreerden minder mensen dan een jaar eerder, maar er vertrokken wel weer wat meer emigranten met een Nederlandse achtergrond.

Tot en met september vormen Syriërs de grootste groep migranten (per saldo 8 duizend). Op de tweede plaats volgen Polen (saldo 7,6 duizend), met vrijwel evenveel immigranten maar minder emigranten dan een jaar eerder. Op de derde en vierde plek staan migranten met een migratieachtergrond in landen uit de voormalige Sovjet-Unie (saldo 4,6 duizend) en Turkije (saldo 4,3 duizend). De immigratie uit India is weer aangetrokken, terwijl de emigratie nog lager is dan voorgaande jaren. Het migratiesaldo van migranten uit het Verenigd Koninkrijk was negatief, er vertrokken meer mensen dan er immigreerden. Vanaf 2015 nam het aantal immigranten met een migratieachtergrond in het Verenigd Koninkrijk per saldo elk jaar toe. Vanaf 2020 is dit aantal gedaald.

Migratiesaldo t/m september, top-10 migratieachtergrond
 2021* (x 1 000)2020 (x 1 000)2019 (x 1 000)
Syrië8,03,13,9
Polen7,66,27,9
(Voormalige)
Sovjet-Unie
4,62,65,4
Turkije4,32,33,3
Roemenië3,72,94,1
India3,60,75,8
Bulgarije3,53,43,6
(Voormalige)
Ned.Antillen, Aruba
3,32,82,7
Spanje2,50,71,7
Zuid-Afrika2,01,51,9
* voorlopige cijfers

Meer kinderen geboren, meer mensen overleden

Vanaf februari zijn er maandelijks meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren, vooral in maart en april. Ook in het derde kwartaal van 2021 werden relatief veel kinderen geboren, 47,9 duizend. Omdat er naar verhouding ook veel mensen overleden (38,0 duizend), was de groei door natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) in het derde kwartaal vergelijkbaar met die in voorgaande jaren. In 2021 was die groei 10,0 duizend, in 2020 9,6 duizend inwoners.

In totaal zijn tot en met september 134,1 duizend kinderen geboren, 6,8 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar en ook meer dan in 2019. Er overleden 121,8 duizend mensen, ongeveer evenveel als vorig jaar en 9,3 duizend meer dan in 2019.

Geboorte en sterfte per kwartaal
 Kwartaal2019 (x 1 000)2020 (x 1 000)2021* (x 1 000)
Levend geborenen1e
kwartaal
39,940,542,2
Levend geborenen2e
kwartaal
42,341,144,0
Levend geborenen3e
kwartaal
46,145,747,9
Overledenen1e
kwartaal
40,543,245,0
Overledenen2e
kwartaal
36,743,038,8
Overledenen3e
kwartaal
35,436,138,0
* voorlopige cijfers