Zoekresultaten

135 resultaten voor keyword:eenpersoonshuishoudens
135 resultaten voor keyword:eenpersoonshuishoudens

Pagina 1 van 6

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Huishoudens nu

Aantal huishoudens, mensen die alleen of samen wonen, gezinnen met kinderen, singles. Getrouwd, gescheiden, single.

Dashboards

Regionale prognose 2020-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2018

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2020-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2018

Cijfers

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio

Cijfers

Personen; positie in het huishouden, migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking in huishoudens naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en generatie, 1 januari

Cijfers

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2022-2070

Huishoudensprognose; Particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens, naar leeftijd en burgerlijke staat

Cijfers

Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan

Volgens de Huishoudensprognose 2021-2070 neemt het aantal huishoudens toe tot 9,8 miljoen in 2070. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Publicaties

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

Alleenstaanden en gezinnen per gemeente

Een regionaal beeld van het aantal alleenstaanden en gezinnen, grote gezinnen in Nederland, eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen per gemeente

Dashboards

Burgerlijke staat

Aantal huishoudens, mensen die alleen of samen wonen, gezinnen met kinderen, singles. Getrouwd, gescheiden, single.

Dashboards

Huishoudens in de toekomst

Huishoudensprognose: hoeveel huishoudens zijn er in de toekomst, hoeveel mannen en vrouwen zullen alleen wonen

Dashboards

Vrouwen lopen na scheiding steeds minder risico op armoede

Van vrouwen die in 2017 zijn gescheiden, had 17 procent een jaar na de scheiding een inkomen onder de lage-inkomensgrens, van de gescheiden mannen was dat 7 procent

Artikelen

Bijna 1 op de 10 Nederlanders voelde zich sterk eenzaam in 2019

In 2019 ervoer 9 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid, 26 procent voelde zich enigszins eenzaam. Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelen...

Artikelen

Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht

Tot 2035 zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Grote steden en randgemeenten zullen meer inwoners tellen. De meeste gemeenten zullen verder vergrijzen, vooral de...

Artikelen

Ouderen wonen minder vaak alleen

In 2018 woonden bijna 3 miljoen mensen alleen, 427 duizend meer dan in 2008. Alleenwonenden zijn relatief vaak twintigers, maar boven de zeventig is de kans om zonder anderen te wonen het grootst.

Artikelen

AOW-uitkeringen; kenmerken van uitkeringsontvangers, 2006-2018

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland

Cijfers

Meeste daklozen hadden al jaren een laag inkomen

Daklozen: laagopgeleide, niet-westerse, alleenstaande mannen in relatieve armoede; meesten niet dakloos na echtscheiding

Artikelen

Prognose huishoudens op 1 januari; kerncijfers 2019-2060

Huishoudensprognose; Personen in huishoudens, particuliere huishoudens naar samenstelling, grootte, kindertal en leeftijd jongste kind

Cijfers

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2019-2060

Huishoudensprognose; Particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens, naar leeftijd en burgerlijke staat

Cijfers

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2019-2060

Huishoudensprognose; Kind, alleenstaand, samenwonend, ouder, overig lid, in institutionele huishouden, naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat

Cijfers

Huishoudensprognose 2018-2060

Volgens de Huishoudensprognose neemt het aantal huishoudens toe tot 8,8 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Artikelen