Zoekresultaten

126 resultaten voor keyword:eenpersoonshuishoudens
126 resultaten voor keyword:eenpersoonshuishoudens

Pagina 1 van 6

Tot 2040 verdubbelt het aantal alleenwonende tachtigplussers

Volgens de huishoudensprognose 2016-2060 zal het aantal alleenwonende 80-plussers over 25 jaar zijn verdubbeld tot 750 duizend. Er komen ook meer andere huishoudens bij, maar de sterkste groei zit in...

Artikelen

Prognose: 3,5 miljoen alleenwonenden in 2030

In 2030 zullen er 8,5 miljoen huishoudens zijn, zo blijkt uit de prognose van het CBS. Vooral het aantal 1-persoonshuishoudens neemt toe, voor een groot deel zijn het ouderen.

Artikelen

Alleenstaande ouder maakt zich zorgen over financiën

Bijna de helft van de alleenstaande ouders ziet de financiële toekomst somber in, zijn vaker ontevreden over de eigen financiële situatie en maken zich vaker zorgen om baanverlies dan gemiddeld.

Artikelen
Cijfers
Cijfers

Huishoudens in de toekomst

Huishoudensprognose: hoeveel huishoudens zijn er in de toekomst, hoeveel mannen en vrouwen zullen alleen wonen

Dashboards

Mate van eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2017

Mate van eenzaamheid naar positie in het huishouden en naar burgerlijke staat van personen van 15 jaar of ouder, 2017

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Laagste lokale lasten voor huurder in Bernheze

Een alleenstaande zonder auto of hond die in een huurhuis woont, is in de gemeente Bernheze het goedkoopste uit.

Artikelen
Artikelen

Gezinshereniging en gezinsvorming na immigratie

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Sinds 1996 hebben zich ruim 1,3 miljoen eerste generatie allochtonen in Nederland gevestigd. Van hen bleef lang niet iedereen in Nederland wonen.

Artikelen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Kwart asielzoekers is kind

Een kwart van de asielzoekers die in 2008 naar Nederland kwamen, bestond uit kinderen. Rond de eeuwwisseling waren zelfs vier op de tien asielzoekers minderjarig.

Artikelen

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlakte

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlak dan Nederlandse huishoudens gemiddeld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS naar woonruimte van verschillende typen huishoudens.

Artikelen

Zonder partner vaak sterk eenzaam

In 2017 ervoer 7 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid. Het ontbreken van een partner is daarbij van belang

Artikelen

Meeste daklozen hadden al jaren een laag inkomen

Daklozen: laagopgeleide, niet-westerse, alleenstaande mannen in relatieve armoede; meesten niet dakloos na echtscheiding

Artikelen

In 2025 meer alleenstaanden buiten de grote stad

De komende twintig jaar neemt het aantal alleenstaanden naar verwachting met 800 duizend toe tot 3,3 miljoen.

Artikelen
Artikelen